Kul Remzi

Ol niye

Kul Remzi

Eyler iken gizlilik, sırrı açmak ol niye
Var iken ki ol Nar’ı, acısı yok ol niye.

Eyler iken nazarı, parlaya ki göz bile,
Ol bakışın önüne, perde çekmek ol niye,

Karanlığı yok edem der eylerse ol güneş,
Bilesin ki o nura, bulut olmak ol niye,

Bile aşk’ın nar’ıyla, haşrola ki ola can,
Eyler ise ol nar’ı engel olmak ol niye,

Cemal’inde şevk alıp, bilir ise kadrini,
Bile onun değerin, bilmemek ki ol niye,

Kul remzisin bilesin sığınasın Rahmana,
Her gelenin ondandır, demeyesin ol niye.

Yazarın Diğer Yazıları