Bu mesleği yapanlar zam ve tazminat kapsamına alındı

Devlet memuru statüsündeki peyzaj mimarı ve iç mimarlar zam ve tazminat kapsamına alındı

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7268 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 17 Nisan 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ekinde yer alan, "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" cetvelinin Teknik Hizmetler Bölümü'ne "mimarlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı ve iç mimar" ibaresi eklendi.

Aynı kararın, "Özel Hizmet Tazminatı" cetvelinin Teknik Hizmetler Bölümü'nde yer alan "mimar" ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı ve iç mimar" ile "fabrika" ibaresinden sonra gelmek üzere "tersane" ibaresi de ilave edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakmadan Geçme