Bugün başlıyor! Artık elektronik ortamda satılacak

Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satılabilmesine olanak sağlayan yeni uygulama, 2 Ocak tarihinden itibaren adliye bulunan tüm il ve ilçelerde hizmete açılacak.

TBMM'de 24 Kasım 2021'de kabul edilerek yasalaşan kanun değişikliğiyle İcra İflas Kanunu'na, 'Hacizli malın' ulusal yargı ağı bilişim sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırmayla satılmasına yönelik hüküm eklendi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 8 Mart 2022'de yürürlüğe girmesi ile hacizli malların elektronik ortamdan satışı 15 Mart 2022'de Ankara Batı İcra Dairesi'nde pilot olarak başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre bugüne kadar 14 adliyede hacizli malların elektronik ortamda satışı uygulamasına geçilirken 2 Ocak 2023 itibariyle tüm il ve ilçelerdeki adliyelerde uygulamaya başlanacak. Böylelikle bugünden itibaren ilanı yapılacak satışlar hakkında elektronik ortamda satış yapılacak.

EN YÜKSEK TEKLİF VERENE İHALE EDİLECEK

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik'e göre, açık artırmayla satış işlemlerinde, taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında zorunluluk bulunuyor. Artırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10'unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunlu olacak.

Kaynak: Haber7

Bakmadan Geçme