Diyanet İşleri Başkanı Konya'da Konuştu: 'En temel görevimiz, sahih dini bilginin insanlığa ulaştırılmasıdır'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya'da düzenlenen '10. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu. Erbaş, 'Avrupa'da İslam'a yönelik bir mühendislik çalışmasının varlığı büyük bir sorundur ve kabul edilemez. Bu tehlikeyi dikkate almak zorundayız' dedi. İşte detaylar…

Konya’da düzenlenen etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İnsanlığı kuşatan devasa küresel krizlerle karşı karşıyayız. Bunu her yerde fark ediyoruz. Diğer yandan Müslümanlar açısından ayrıca ciddi sorunların varlığını hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede ötekileştirme, dışlama ve anti İslam, camilere ve Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları bazı arkadaşlarımızın çalıştığı ülkelerde görüyoruz” diye konuştu. 

İslamofobi kavramına da vurgu yapan Erbaş, “Dünyada İslamofobi yok. Christianizmofobi, Judaizmofobi, Hinduizmofobi, Budaizmofobi var, çünkü korkutan onlar, Müslümanlar korkutmuyor ki. Müslümanlara zulmedenler onlar. Madem ki İslamofobi kavramını oluşturdular, biz de buna karşı diğer kavramları, yani onların arkasına sığınarak yaptıkları korkutma hareketlerinden dolayı o kavramları kullanmalıyız” şeklinde konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanı Konya'da Konuştu: 'En temel görevimiz, sahih dini bilginin insanlığa ulaştırılmasıdır'

“EN TEMEL GÖREVİMİZ, SAHİH DİNİ BİLGİNİN İNSANLIĞA ULAŞTIRILMASIDIR”

Erbaş, Başkanlığın yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü din hizmetlerinin, kurumsal aidiyet duygusu yüksek hocalarının rehberlik ettiği dernek ve vakıflar aracılığıyla tüm dünyada örnek bir kurum olduğunu belirterek, “En temel görevimiz, sahih dini bilginin insanlığa ulaştırılmasıdır. Yurt dışında yaşayan vatandaş ve dindaşlarımızın inanç ve duygu dünyasını, Kur’an ve sünnetin ışığında sahih dini bilgiyle beslemek amacıyla ülkemizin İslam düşünce geleneğindeki zenginliğini ve din hizmetleri alanındaki tecrübesini paylaşmak, Başkanlığımızın yurt dışı temsilciliklerinin öncelikli sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

“BAŞKANLIĞIMIZ, TOPLUMLARIN BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMASINA REHBERLİK ETMEKTEDİR”
İslami değerlerin ve iyiliğin dünya çapında yayılmasını hedeflediklerini dile getiren Erbaş, “Başkanlığımız, yurt dışında bulunan cami ve dini merkezler aracılığıyla kültürel etkileşim ve sosyal uyumu destekleyen faaliyetlerini artırmakta, böylece Müslüman toplulukların kendi içinde ve bulundukları toplumlarla barış ve huzur içinde yaşamasına rehberlik etmektedir” ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dünyada yaşanan hak ihlallerine karşı mücadele verdiklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
“Din hizmeti sunduğumuz ülkelerde ihlal edilen her hak, ihmal edilen her mesele, göz ardı edilen her sorun, tüm insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturmakta ve küresel bir soruna dönüşmektedir. Bu ihlallerin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak ve ilgili ülkelerin hukuki imkanlarını seferber ederek yasal zeminde hak arayışlarının güçlendirilmesi ve toplumsal destek mekanizmalarının oluşturulması yoluyla mücadele etmek görevlerimiz arasındadır. İslam’ın hak ve adalet anlayışını, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) üstün ahlaki vasıflarını, insanlık ailesinin her ferdine güzel bir dille ve hikmetli bir üslupla sunmak öncelikli sorumluluğumuzdur.”

Diyanet İşleri Başkanı Konya'da Konuştu: 'En temel görevimiz, sahih dini bilginin insanlığa ulaştırılmasıdır'

“İSLAM HER ZAMAN ZARAFETİ, KİBARLIĞI, KARDEŞLİĞİ, BARIŞI ÖNE ÇIKARAN BİR DİN”
İslam karşıtı söylem ve hareketlere karşı müşterek bir bilinç ve duyarlılık geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Erbaş, “Yurt dışında yaşayan Müslüman toplulukların, özellikle İslam karşıtı söylem ve hareketler karşısında savunmasız duruma düşmesine ve bu olumsuz akımların etkisinde savrulmasına asla fırsat verilmemelidir. İslam her zaman zarafeti, kibarlığı, kardeşliği, barışı öne çıkaran bir din” şeklinde konuştu.
Erbaş, Balkan coğrafyasının Türkiye açısından öneminden bahsederek, sözlerine şöyle devam etti:
“Balkanlar bizim beş asır yaşadığımız coğrafyadır. Balkanlar’da yaptırdığımız camilerimiz var ve bu camilerin bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Balkanlar’da cami ve din hizmetlerinin devamlılığının sağlanması, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması, bu bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır.”
Erbaş, Başkanlığın gençlere yönelik hizmetlerine önem verdiğine vurgu yaparak, küresel güç savaşları ve kirli çıkar ilişkilerinin bir neticesi olarak ortaya çıkan din istismarı ve terör örgütleri konusunda gençlerin daha etkin bir şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aile kurumunun korunması ve devamlılığının sağlanmasının Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet anlayışının odak noktasında yer aldığını ifade eden Erbaş, ailevi değerleri zedeleyen ve aile kurumunun temellerini sarsan, insanları aile kurmaktan alıkoyan sapkın ideolojilerin tehlikesine işaret etti.

Bakmadan Geçme