Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul Atatürk asla unutulmayacaktır!

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Cumhuriyetimizin Kurucusu Başöğretmen Atatürk'ü ulumuzun asla unutmayacağın söyledi. 

Cumhuriyetimizin Kurucusu Başöğretmen, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında sevgi, saygı ve büyük bir özlemle andıklarını belirten Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul, “Büyük Önder, Atatürk'ün en büyük zaferi, yenilmiş bir imparatorluktan çağdaş bir devlet yaratmasıdır. Atatürk, ülkenin ve halkın içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda zafere ulaştırmıştır. Devrimci ruhu bugün de o günkü gibi diri, ilerici ve aydınlık olan Mustafa Kemal’in açtığı yol, çağdaş uygarlık yoludur. Atatürk’ün dünya liderliği, ileri görüşlülüğü, askeri ve siyasi dehası ve ışık saçan devrimleri bugün, gerici, bölücü zihniyetleri rahatsız etmekte ancak, Türk ulusunun Ata’sına olan sevgisini giderek perçinlemektedir.  Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk dün olduğu gibi bugün de, yarın da aydınlığa, çağdaşlığa, özgürlüğe götürecek bir idealin adıdır” dedi.

Atatürk’ün Emaneti olan Cumhuriyetimizi Sonsuza Kadar Yaşatacağız

Bahattin Ertuğrul Türk Ulusunun Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağına dikkat çekerek, “Büyük devrimcinin kurmuş olduğu, laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılına ulaştık. Fakat emperyalist güçler onun fikirlerine ve kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne saldırmaktan vazgeçmedi. Günümüzde yaşanan gelişmeler, Atatürk’ün en büyük eseri ve bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkmamız gerektiğini, demokrasinin ve hukuk devletinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ülkede özgür ve insanca yaşayabilmemiz yalnızca laik Cumhuriyeti yaşatmakla mümkün olacaktır.  Bugün ulus olarak yapmamız gereken, Büyük Önder’in yaşamını, düşüncelerini, ilke ve devrimlerini tüm yönleriyle gelecek kuşaklara öğretmektir. Atatürk’ü anmanın ve anlamanın en güzel yolu budur. Büyük Türk ulusu bilmelidir ki, Eğitim-İş; laik, demokratik, bilimsel eğitime, Cumhuriyetimize, bölünmez bütünlüğümüze, Atatürk devrimlerine, sosyal hukuk devletine sahip çıkacak, yılmadan mücadeleye devam edecektir. Devrimci ruhu yaşayan, devrimleri aydınlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu. 

Bakmadan Geçme