Erken evre meme kanserinde ameliyat öncesi kemoterapinin avantajı

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, Erken evre meme kanserinde ameliyat öncesi kemoterapi vermenin birçok avantajı olduğunu söyledi.

Yeni tanı meme kanserinde, klinik evre 1-2-3 hastalığın erken evre meme kanseri olarak adlandırıldığını söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, evre 1 meme kanserinde yani tümörü 2 santimetre veya daha küçük olan ve görüntüleme yöntemleri ile koltuk altında veya tümöre yakın bölgelerde lenf nodu tutulumu olmayan hastalarda tedavinin cerrahi ile başladığını, cerrahi sonrası gelecek patoloji raporuna göre de sonraki tedavilerin planlandığını anlattı.

Medikal Onkoloji uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, "Standart bir meme kanseri cerrahisi memenin tamamen alınması (mastektomi) veya memenin korunarak tümörlü bölgenin çıkartılması ve koltuk altı lenf bezi örneklemesinden oluşur. Görüntüleme yöntemleri ile koltuk altında lenf nodu tespit edilmediğinde operasyon sırasında sentinel lenf nodu biyopsisi adlı işlem yapılır. Bu işlemde tümöre en yakın lenf bezleri bulunur. Patolojik inceleme yapılır. İncelenen lenf nodunda tümör görülmezse koltuk altında lenf bezlerine dokunulmaz. Lenf bezinde tümör tespit edilirse koltuk altındaki lenf bezleri de çıkartılır. Görüntüleme yöntemlerinde koltuk altı lenf bezleri tespit edilmişse operasyon sırasında mutlaka koltuk altı lenf bezleri çıkartılır. Koltuk altı lenf bezlerinin çıkartılması ileriki yıllarda o taraf kolda lenfödem dediğimiz ödeme neden olabilir’’ diye söyledi.

Tanı anında tümör çapı 2 santimetreden büyük ve koltuk altı veya bölgesel diğer lenf nodlarının pozitif ise meme kanserinin evresinin 2 veya 3 olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tonyalı, “Bu hastalarda tedavi, önce kemoterapi uygulanıp sonra ameliyat olunması şeklindedir. Kemoterapi ile tümör tamamen kaybolabilir, küçülebilir, sabit kalabilir veya tedaviye rağmen hastalık ilerleyebilir. Kemoterapiye yanıt tümörün özellikleri ile değişir. Östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve cerbB2 negatif olan hastalarda (üçlü negatif) ile cerbB2 pozitif hastalarda sadece östrojen ve/veya progesteron reseptörü pozitif hastalara göre tümör küçülmesi daha iyi olmaktadır” diye açıkladı.

Ameliyattan önce kemoterapinin avantajları

Ameliyattan önce kemoterapi vermenin birçok avantajı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Önder Tonyalı, “Koltuk altı lenf bezlerinin tamamen kaybolmasını sağlayarak operasyon sırasında koltuk altı lenf bezlerinin çıkartılmasına gerek kalmaz. Böylece lenfödem riski ortadan kalkmış olur. Tümörü çok büyük hastalarda tümörü küçülterek meme koruyucu cerrahiye imkan sağlar. Bazı hastalarda kemoterapiye yanıt derecesi ameliyattan sonraki tedaviyi de değiştirebilir. Üçlü negatif grupta kemoterapi ile tümör tamamen kaybolmamışsa ameliyat sonrası 6 ay kapesitabin kemoterapisi verilmesi hastalığın nüksünü azaltmakta ve hastanın ömrünü uzatmaktadır. Benzer şekilde cerb B2 pozitif meme kanserinde kemoterapi ile tümör tamamen kaybolmamışsa ameliyat sonrası 9 ay trastuzumab uygulanması yerine 9 ay trastuzumab emtansin uygulanması hastalığın nüks riskini azaltmaktadır. Evre 2 ve evre 3 hastalıkta önce ameliyat yapılıp sonra kemoterapi verilirse kemoterapi duyarlılığı tespit edilemeyeceği için bu hastaların, bu tedavi düzenlemelerinden fayda görme fırsatı olmaz ve önce kemoterapi alan hastalara göre hastalığın seyri daha kötü gidebilir” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Önder Tonyalı, “Ameliyattan önce kemoterapi almak bazı hastalarda, kemoterapi alırken kanser ilerler ve daha kötü olurum, endişesine neden olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar önce kemoterapi almanın önce ameliyat olmaya göre bir eksikliği olmadığını ortaya koymuştur. Üstelik önce kemoterapi almanın yukarıda açıkladığım yararları da bulunmaktadır. Meme kanseri sadece ameliyat ile tedavi olabilen bir kanser olmadığı için kemoterapi alırken kanseri ilerleyen hastalarda kemoterapi öncesi ameliyat olsalar dahi kanser hastalığı erken dönemde nüksedecektir. Evre 2 ve evre 3 meme kanserinde ameliyat öncesi kemoterapi almanın yararları olmasına rağmen birçok hasta halen tanı konulur konulmaz ameliyat olmakta, ameliyat öncesi kemoterapi almanın avantajlarından yaralanamamaktadırlar. Bu sebeple meme kanseri tanısı konulan hastalar ameliyat olmadan önce bir tıbbi onkoloji uzmanına müracaat etmeli veya tedavi yöntemi bir tümör konseyinde tartışılmalıdır” dedi.

Bakmadan Geçme