Hacıveyiszade Hoca Efendi'nin Vefatının 64. Sene-i Devriyesinde Dualarla Anılıyor

Konya'nın manevi mimarlarından birisi olan Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi, vefatının üstünden geçen 64 yıl sonra da dualarla anılmaya devam ediyor.

Konya'nın manevi mimarlarından birisi olan Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi, vefatının 64. yıl dönümünde dualarla anılıyor. 1960 yılında aramızdan ayrılan ve Konya'nın yetiştirdiği en büyük alimlerden biri olarak bilinen Hacıveyiszade Hoca Efendi, öğrenci yetiştirmenin yanı sıra şehre ve topluma hizmet konusundaki öncü rolüyle de hatırlanıyor.
Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin hayatı ve hizmetleri, onun eğitimde ve toplumsal hizmetlerdeki etkin rolüyle şekillendi. İlk bilgi ve terbiyesini babasından alan Hoca Efendi, medrese tahsilini tamamlayarak çeşitli ilim adamlarından eğitim aldı. Genç yaşta icazet alarak ilmi alanlarda kendini yetiştiren Hacı Veyiszade Hoca Efendi, hem medrese ilimleriyle hem de müspet ilimlerle ilgilenmiş, öğrencilere geniş bir bilgi yelpazesi sunmuştu.
Islah-ı Medaris ve Daruülhilâfe Medreselerinde uzun yıllar hocalık yapan Hacıveyiszade Hoca Efendi, medrese kapatılmalarının ardından Piri Mehmet Paşa Camii İmam ve Hatipliği ile Merkez Vaizliği görevlerini üstlendi. Zor şartlar altında, dinin öğretilerini sürdürmek adına gizli dersler düzenlediği bilinir.
Hoca Efendi, İslam'a ve topluma hizmet konusundaki çabalarını, İmam-Hatip okullarının açılmasıyla da sürdürdü. Konya'da öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, çeşitli hizmet birimlerinin kurulmasına öncülük etti. Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin en önemli özelliklerinden biri, dini hizmetleri dünya malına tercih etmesi ve kul hakkına büyük bir saygı göstermesiydi. 
 

Özel Haber

Bakmadan Geçme