Kara: Yeraltı sularımız tükenmektedir

TBMM Genel Kurulu'nda MHP Grubu adına Konya Milletvekili Esin Kara konuştu. Kara, 'KOP bölgesinin en az yağış alan ili Konya'dır. Konya'da iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık bölgenin tarımsal geleceğini tehdit etmekte, tarlalarda obruklar oluşmakta, yeraltı sularımız tükenmektedir. Bu durum, tarımla geçimini sağlayan çiftçilerimizin oldukça zor durumda kalmasına neden olmaktadır' dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda ‘Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2023 Yılı Bütçesi’ üzerine MHP Grubu adına Konya Milletvekili Esin Kara konuşma yaptı.

Milletvekili Kara, “Dünyada mevcut tatlı su kaynakları yeryüzündeki toplam su hacminin yüzde 1'inden daha azdır. Nüfus artışı ve teknolojinin ilerlemesi su kaynaklarını çevresel problemlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Pandemi süreci, Ukrayna-Rusya savaşı ülkelerin gıda ve enerji güvenliğinin önemini göstermiş, her ülkenin kendi vatandaşlarının ihtiyacını karşılayabilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye verimli topraklarına rağmen sulama sıkıntısı nedeniyle tarımsal gücünü tam anlamıyla kullanamamaktadır. Bu bağlamda, hem tarım arazilerimizi hem de suyumuzu en verimli şekilde kullanmak gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi

KOP’un önemine dikkat çeken Kara, “Seçim bölgem olan Konya'nın içinde bulunduğu başlangıç aşamasında, ağırlıklı olarak sulama projelerini içeren Konya Ovası Projesi yüz yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

Ülkemizin ilk resmî sulama projesi olma özelliğini taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları II. Abdülhamit zamanında başlamış ve bölgenin en büyük tatlı suyu olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. KOP projesi, On Birinci Kalkınma Planı kapsamında yer alan Konya'mızın genel refah seviyesini artırmak, güçlü ve millî üretim yapan bir bölge olmasını sağlamak amacıyla büyük önem taşımaktadır “ifadelerini kullandı.

KOP bölgesinin en az yağış alan ilin Konya olduğu dile getiren Milletvekili Esin Kara şöyle konuştu:

Konya'da iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık; bölgenin tarımsal geleceğini tehdit etmekte, tarlalarda obruklar oluşmakta, yeraltı sularımız tükenmektedir. Bu durum, tarımla geçimini sağlayan çiftçilerimizin oldukça zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca su şebekelerinde yaşanan kayıplar, buharlaşma, aşırı su tüketimi ve su tüketimi yüksek tarımsal ürünlerin tercih edilmesi gibi nedenler, bölgede gerek yerüstü gerekse yeraltı su kaynaklarının varlığını tehlikeye sokmaktadır.

Konya Ovası'nda diğer havzalardan su transferi yapılması Yukarı Göksu Havzası'ndan Mavi Tünel vasıtasıyla su aktarılması ve KOP projesinin bir an evvel tamamlanması, Konya Ovası'nın suya kavuşması tarım arazilerinin ancak yüzde 20'sini sulayabilen Konya için ivedilik arz etmektedir. Tarım Bakanlığımız tarafından bölgeye az su isteyen ürünlerin üretimi için destek ve alım garantisi verilmesi, teşviklerle çiftçilerimizin az su isteyen ürünlerin üretimine yönlendirilmesi gerekmektedir. HABER MERKEZİ

Bakmadan Geçme