KOBİ'lerin ihracatının yüzde 47,3'ü Avrupa ülkelerine...

Türkiye'de geçen yıl gerçekleştirilen ihracatın yüzde 30,4'ünü, ithalatın da yüzde 14,7'sini küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan girişimler KOBİ olarak tanımlanıyor.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 568 bin girişim KOBİ sınıfına girerken bu kuruluşlar 2021 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturdu. Buna karşılık, istihdamın yüzde 71'i, personel maliyetinin yüzde 48,3'ü, cironun yüzde 44'ü, üretim değerinin yüzde 37,3'ü ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 35,5'i söz konusu işletmelerde kaydedildi.

Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre, 2021 yılında KOBİ'lerin yüzde 36,5'i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 14,9'u ulaştırma ve depolama, yüzde 12,3'ü ise imalat sanayisi sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Geçen yıl toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetlerindeki KOBİ istihdamının toplam KOBİ istihdamı içindeki oranı yüzde 27,4 olurken personel maliyeti için bu oran yüzde 24,1, ciroda yüzde 54,5, faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 25,1 ve üretim değerinde ise yüzde 15,8 olarak gerçekleşti.

Orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değer 173 bin lira oldu

KOBİ girişimleri için 2009 yılında çalışan başına ortalama katma değer 15 bin lira iken 2021 yılında bu değer 78 bin lirayı buldu. KOBİ grupları içinde 2009 ve 2021 yılları için en yüksek çalışan başına katma değer sırasıyla 29 bin lira ve 173 bin lira ile orta ölçekli girişimlerde gerçekleşirken aynı yıllar için bu değerler küçük ölçekli girişimler için sırasıyla 19 bin lira ve 86 bin lira, mikro ölçekli girişimler için ise 8 bin lira ve 28 bin lira olarak hesaplandı.

2009 yılında KOBİ girişimleri için çalışan başına ortalama personel maliyeti 8 bin lira iken 2021 yılında 40 bin lira oldu. KOBİ grupları içinde 2009 ve 2021 yılları için en yüksek çalışan başına personel maliyeti sırasıyla 15 bin lira ve 68 bin lira ile orta ölçekli girişimlerde gerçekleşirken aynı yıllar için bu değerler küçük ölçekli girişimler için sırasıyla 11 bin lira ve 49 bin lira, mikro ölçekli girişimler için ise 4 bin lira ve 21 bin lira olarak kayıtlara geçti.

İmalat sanayisindeki 2 bin 771 KOBİ yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. İmalat sanayisindeki KOBİ'ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüzde 55,9'u düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken büyük ölçekli girişimlerde bu oran yüzde 45,9 oldu.

KOBİ büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, mikro ölçekli girişimlerin yüzde 57'si düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken yüzde 31,2'si orta-düşük teknoloji, yüzde 11,2'si orta-yüksek teknoloji ve yüzde 0,6'sı yüksek teknoloji sınıfında üretimde bulundu. Buna karşılık küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 51,3, yüzde 30,4, yüzde 17,2 ve yüzde 1 iken orta ölçekli girişimlerde yüzde 50,4, yüzde 29,1, yüzde 19 ve yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

2020 yılında doğan KOBİ girişim sayısının, 2020 yılındaki aktif KOBİ girişim sayısına oranı (girişim doğum oranı) yüzde 14,8 ve 2020 yılında doğan KOBİ girişimlerindeki istihdamın, 2020 yılındaki aktif KOBİ'lerin toplam istihdamı içindeki payı yüzde 7 iken 2021 yılında bu oranlar girişim doğum oranında yüzde 16,1'e, istihdam payında ise yüzde 7,7'ye yükseldi.

KOBİ'lerin 2021 yılında en yüksek doğum oranı yüzde 17,2 ile mikro ölçekli girişimlerde olurken bunu sırasıyla yüzde 5 ile küçük ölçekli ve yüzde 3,6 ile orta ölçekli girişimler takip etti. Doğan girişimlerin istihdam içindeki oranlarında en yüksek pay yüzde 12,9 ile mikro ölçekli girişimler oldu. Bunu yüzde 3,1 ile küçük ölçekli ve yüzde 1,8 ile orta ölçekli girişimler izledi. AA

Bakmadan Geçme