Konya 7. sırada

Türkiye'nin biyokütle ve atık ısı enerjisi 74 ilde bulunan santrallerle 2 bin 380 megavat kapasiteye ulaşırken, Konya sahip olduğu kapasite ve elektrik üretimiyle 7. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin biyokütle ve atık ısı enerjisi 74 ilde bulunan santrallerle 2 bin 380 megavat kapasiteye ulaşırken, Konya sahip olduğu kapasite ve elektrik üretimiyle 7. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin biyokütle ve atık ısı enerjisi 74 ilde bulunan santrallerle 2 bin 380 megavat kapasiteye ulaşırken, Konya sahip olduğu en yüksek kapasite ve elektrik üretimiyle 7. sırada yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, nisan sonu itibarıyla 104 bin 487 megavata ulaştı. Biyokütle ve atık ısı enerjisinin toplam elektrik kurulu gücündeki payı ise yüzde 2,27 oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası verilerine göre toplanabileceği değerlendirilen atıkların toplam ekonomik enerji eşdeğeri yaklaşık yıllık 3,9 milyon ton eşdeğer petrol olarak hesaplanıyor.

Su, rüzgar ve güneş gibi sınırsız doğal kaynaklardaki enerjinin modern hayatta kullanılabilir enerji formuna dönüştürülmesi için faydalanılan teknolojiler çeşitlenip gelişirken, binlerce tona ulaşan atıkların enerji üretiminde kullanımı da artıyor.

Türkiye'nin hemen tüm bölgelerinde biyokütleden ve atık ısıdan elektrik üretimi yapılabiliyor. Biyokütleden elektrik enerjisi kurulu gücü mart sonu itibarıyla 74 ilde bulunan santrallerle 2 bin 380 megavat kapasiteye ulaştı.

Sürdürülebilir ve yenilenebilir bir kaynak olan biyokütle, organik malzemelerin yakılmasıyla elde edilen bir tür enerji olarak öne çıkıyor. Özellikle mahsul kalıntıları, orman ürünleri, su bitkileriyle beraber ticari veya evsel atıklar da sistemin çalışmasında yakıt olarak kullanılabiliyor.

Büyük ölçekli üretim sektörlerinde, demir-çelik ve cam sanayi gibi ısıtmanın söz konusu olduğu süreçlerde genellikle belli bir miktar ısı kullanılırken, kalan bölüm ise değişik yollarla ve çoğunlukla da baca gazları vasıtasıyla atılıyor.

"Atık ısı" olarak adlandırılan bu enerji türüyle elektrik üretimi yapılması mümkün. Böylece, ücretsiz yakıt kullanılarak elektrik üretilip ekonomik fayda temin ediliyor ve çevre duyarlılığı açısından önemli katkı sağlanıyor.

Toplam 48 ilde 10 megavat ve üzerinde atık ısı ve biyokütle kapasitesi bulunan Türkiye'de bu kaynaklardan elektrik üreten en yüksek kapasiteye sahip 10 il ve kurulu güçleri şöyle:

Sıralama İl

Biyokütle+Atık Isı

(megavat)

Biyokütle

(megavat)

1 İstanbul 278 244,4
2 Ankara 148 135
3 Manisa 100,4 99,1
4 İzmir 92,6 77,8
5 Afyon 89,7 87,7
6 Adana 82,5 65,4
7 Konya 81,6 81,2
8 Balıkesir 81,6 70,1
9 Samsun 81,5 39,5
10 Bursa 79,6 47,2

Bakmadan Geçme