• Haberler
  • Konya
  • Konya'da Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Konya'da Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Vali Vahdettin Özkan'ın başkanlığında, Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili yönetmelik kapsamında, Vali Vahdettin Özkan’ın başkanlığında Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Çocuklara yönelik verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin gerçekleştirilmesi noktasında kurumların iş birliği ve sokakta çalışan, çalıştırılan çocuklara yönelik faaliyetlerin gündeme alındığı toplantıda Vali Vahdettin Özkan, “Özellikle yardıma ihtiyacı olan dezavantajlı gruplarla ilgili iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde, toplum olarak hepimize düşen görevler var. Her anneye, babaya ve tüm millete düşen görevler var. Milletin bu ihtiyaç ve hissiyatına tercüman olarak kurumlarımıza düşen görevler var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda, kolluk birimleri, adli makamlar, milli eğitim, müftülük, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşları ile el birliğiyle çocuklarımızın muhafazasına yönelik neler yapılması gerektiğini hep beraber değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

 

 

 

Toplantının amacı, çocukların korunması

 

Toplantının amacının, çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması ve refahlarının yükseltilmesi ile ihmal ve istismarlarının önlenmesi

 

olduğu belirten Vali Özkan, “Daha önce bu komisyon muhtelif zamanlarda toplanıp çeşitli kararlar aldı. Hem mevzuatın uygulanması hem de idari teamüllerin yerleşik hale getirilmesi önemli. Yerelde ilimizde münferit olarak yaşanan hadiselerde raporlanarak, iyileştirmeye açık alanlarımız nelerdir bunların tespitini ve tarifini yapıyoruz. İyileştirme müdahale araçlarının etkin bir şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bu konuda çaba harcadınız. En önemlisi, izlenebilir bir sistem içinde, tüm kurumlar arasındaki koordinasyon sağlandı. Sadece bu toplantı esnasında değil, bir iletişim grubunun oluşturularak olumsuzluklara müdahale tarzının yönlendirmesi de önemli. Ayrıca, ilimize has takip edeceğimiz hareket tarzı nasıl olmalı, hangi konularda ne yapmalıyız, bunları istişare etmeliyiz. Esas olan bu işi tanımak, iletişim grubunu kurma ve hangi konulara bakacağımızı bilmek. Hangi konuyla ilgili hangi birimler alakadardır bunu hissetmek ve hangi konuyla ilgili hangi birimlere ne yöneltilmek gerekiyorsa hızlı bir şekilde söyleyebilecek mecraların oluşturulması daha önemlidir” şeklinde konuştu.

 

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından il genelinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yapılarak bir önceki toplantıda alınan kararların ve uygulamaların değerlendirilmesinin yapıldığı ve korunmaya muhtaç çocuklar için alınan destekleyici tedbirlerin görüşüldüğü toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

 

Bakmadan Geçme