Konya'da tek! Bu ilçeyi ünlü bir kadın kurmuş

Kadınhanı, Konya'nın en küçük ilçelerinden biridir. Toplamda 31 bin 206 kişilik bir nüfusa sahip Kadınhanı'nı I.İzzeddin Keykavus'un hanımı olan Raziye Hatun kurmuştur. Bu anlamda Konya'da tektir. 

Türk tarihinde unutulmaz izler bırakan kadın figürlerinden biri, Raziye Hatun'dur. Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus'un eşi olan Raziye Hatun, o dönemde Malatya sancağına bağlı Kahta kazasının başkenti olan Danişmendoğulları'ndan Bedreddin Bremoni'nin kız kardeşidir. Şehzade olarak Malatya valiliği görevini üstlendiği dönemde, İzzeddin Keykavus ile evlilik yapmış olabileceği düşünülmektedir.

Konya'da tek! Bu ilçeyi ünlü bir kadın kurmuş

KONYA'NIN 58 KİLOMETRE UZAĞINDA

Wikipedia.org'da aktarılan bilgilere göre, Kadınhanı, Konya ilinin bir ilçesi. Eski ismi Saideli'dir. 1928 yılında ise İsmi Raziye Hatun'un yaptırmış olduğu taş handan dolayı "Kadınhanı" olarak değiştirilmiştir. Konya il merkezinin 58 km kuzeybatısındadır. Güney ve kuzey kesimleri dağlık, orta kesimleri genelde ova özelliği gösteren sahada en yaygın olarak, Miosen-Pliosen yaşlı karasal çökeller ve göl kireçtaşları görülür. Sahanın ana morfolojik ünitelerini ise, özellikle ovalık sahalar, aşınım yüzeyleri ve dağlık alanlar oluşturur. Başlıca akarsuları; Kestel Deresi, Yeniçıktı Deresi, Çaldere Suyu, Kökez Deresi, Suçıktı Deresi, Bostanlık Deresi, Kolukısa Deresi ve Çubuk Deresi'dir. İnceleme sahasında görülen başlıca toprak tipleri; kırmızı kestane renkli topraklar, kahverengi topraklar, alüvyal topraklar ve kırmızı kahverengi topraklardır. Sahanın hakim bitki örtüsü ovalık kesimleri kaplayan steplerdir. Dağlık kesimlerde ise kara çam, ardıç ve meşe ağaçlarına rastlanır.

Konya'da tek! Bu ilçeyi ünlü bir kadın kurmuş

RAZİYE HATUN KİMDİR?

Raziye Sultan (1525 - 1556) Osmanlı Padişahı I. Süleyman kızı. Tarihçiler I. Süleyman'ın Mihrimah Sultan'dan başka kızı olmadığını düşünseler de yeni çıkan belgelerle bunun doğru olmadığı kanıtlanmıştır. Tasasız Raziye olarak da bilinir. Kabri Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi Türbesi'nde yer almaktadır.

KADINHANI NEREDE?

Kadınhanı ilçesi, Konya'nın batısında Konya-Afyon karayolu üzerindedir. İlçenin doğusunda Sarayönü ilçesi, güneyinde Selçuklu ve Derbent, batısında Ilgın ve Yunak ilçeleri kuzeyinde ise Yunak ilçesi bulunmaktadır. İlçenin güneyi dağlık (Sultandağları), kuzeyi ovalıktır. Konya'ya yaklaşık 50 km mesafededir.

Kaynak: Wikipedia.org

Derleme: Hakimiyet.com

Bakmadan Geçme