'KOP, İç Anadolu'nun can damarı'

TBMM' de bütçe görüşmeleri devam ederken KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bütçesi üzerine söz alan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 'KOP, İç Anadolu'nun can damarı'dedi.

İç Anadolu da sekiz ili içine alan KOP'un bölge için önemine değinen Milletvekili Sorgun; bütçe konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin başta sulama ve temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasını, ekonomik kalkınması ve sosyal gelişmesinin hızlandırılmasını, sürdürülebilir ve insan odaklı bir kalkınmayı hedeflemektedir.

KOP Bölgesi'nin de içinde yer aldığı Orta Anadolu, Türkiye'nin ilim, irfan, ahlak bakımından küresel ölçekte değerler üreten bir coğrafyası, bir hoşgörü, bir gönül havzasıdır.
Hz. Mevlana, Sadreddin-i Konevi, Muhyiddin-i Arabî, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran gibi birçok gönül eri, evrensel mesajlarını bu bölgeden dünyaya duyurmuşlardır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri

KOP İdaresi; geniş tarım arazilerine rağmen su kaynakları kısıtlı olan ve ülkemizin gıda güvenliği için stratejik konumda bulunan bölgede, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve kırsal kalkınma önceliğinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Özellikle KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte ortaya çıkan gıda güvenliğinin önemi bölgemizin cazibesini bir kez daha ön plana çıkarmıştır.
KOP İdaresi; bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması için enerji, turizm, sanayi ve beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik projeleri destekleyerek, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmayı hedeflemektedir.

KOP İdaresi; bugüne kadar bölge insanına çeşitli alanlarda 2 milyar destek sağlamıştır.

Bu desteklerle bölgede kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması suretiyle bölge insanının hayat standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Bilindiği üzere bütün canlılar sudan yaratılmıştır. İnsan, hayvan ve bitki susuz yaşayamaz. Suyun ise bugüne kadar bir alternatifi üretilebilmiş değildir. Hal böyle iken KOP Bölgesi içinde yer alan Tuzgölü/Karapınar havzası, 250 mm. ile Türkiye’nin en az yağış alan kesimidir. Kapalı havzada tarımsal amaçlı olarak yer altından çekilen su miktarı, doğal olarak bölgeye düşen yağış miktarından daha fazladır. Bu sebeple bölgede birçok obruklar oluşmuş ve oluşmaya devam etmektedir.

Havzadaki su açığını bir miktar telafi edebilmek için Konya’nın asırlık hayali; havza dışından su aktarımı ilk defa AK Parti iktidarında gerçekleşmiş, Mavi Tünel vasıtasıyla; Göksu’dan Akdeniz’e boşalan sulardan 414 milyon metreküp su, kapalı havzaya aktarılmaya başlamıştır.

Yine Ermenek Çayından ve Aksu’dan ilave su aktarımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bölgede tarımsal hayatın, dolayısıyla doğal su döngüsünün devam edebilmesi için;
Havza dışından ilave su temini
Suyun etkin, tasarruflu, verimli kullanımı
Bölgede, daha az suya ihtiyaç duyan bitki deseninin daha çok desteklenmesi ve teşviki önem arz etmektedir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri

Hz. Mevlana’nın Hakk’a Vuslatının 749. yıl dönümünde, Şeb-i Arus haftası içerisindeyiz. Kendisini rahmetle anarken sözlerimi O’nun ölümsüz öğütleri ile bitiriyorum:

1-    Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.
2-    Ey can! Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama; Gül başka leş başka kokar.
3-    Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir dilden çıkar.
4-    Düşünmeden söz söyleyen, nişan almadan atan avcıya benzer.
5-    Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez, ama söylediği her şeyi düşünür.

Bütçenin hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım.

 

Bakmadan Geçme