Maden :Uyutmak çözüm değil

Son günlerde hayati tehlike oluşturduğu gerekçesiyle, sokak hayvanlarının, özellikle de köpeklerin 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutularak', yani enjeksiyonla öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Maden 'Uyutmak asla çözüm değil Bu sorunun temel kaynağı, kanun ile görevlendirilmiş kurumların görevlerini yerine getirmemesidir! ' dedi

Maden :Uyutmak çözüm değil
TAKİP ET Google News ile Takip Et

UYUTMA, sahipsiz hayvan sorunu için bir çözüm yöntemi değildir!

Başkan Mehmet Maden yaptığı yazılı açıklamasında Türkiye’de bir sahipsiz hayvan sorunu vardır ve tüm toplumu etkilemektedir! Bu sorunun temel kaynağı, kanun ile görevlendirilmiş kurumların görevlerini yerine getirmemesidir!  Ülkemizde ilk Hayvanları Koruma Kanunu’nun (2004) çıkarılmasının üzerinden 20 yıl geçmiştir!  Bu kanunun temel hedefi, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Hayvanları Koruma Kanunu (Madde 1) uyarınca “hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak” olarak ifade edilmiştir. Aynı kanunda hayvanların korunmasına ve rahat yaşamasına ilişkin temel ilkelerden birincisi “Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.” şeklindedir.

Maden :Uyutmak çözü değil

Aynı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında, belediyeler/yerel yönetimler “bakımevleri kurmak, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerin kayıt altına alınmasıyla” görevlidir. Aynı kanun ve uygulama yönetmeliğinde, her ilde oluşturulan “İl Hayvanları Koruma Kurulu” Vali başkanlığında, hayvanların korunması ve mevcut sorunlarının çözümü ile görevlidir. Aynı kanun kapsamındaki uygulama yönetmeliğinde, yerel hayvan koruma görevlileri hayvanların korunması ile ilgili tüm faaliyetlerde yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla görevlidir’ dedi.

Maden :Uyutmak çözü değil

Sahipsiz hayvanların öncelikli olarak belediyelerin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Maden UYUTMA, sahipsiz hayvan sorunu için bir çözüm yöntemi değildir! Çözüm, 5199 sayılı yasa hükümlerine uygun olarak, Bakanlıklar, Mülki idareler, Belediyeler, İl Hayvanları Koruma Kurulları ve sivil toplum örgütlerinin görevlerini yapması, işbirliği ve koordinasyonu ile mümkündür’ ifadelerini kullandı

Maden :Uyutmak çözü değil

Bakmadan Geçme