Konyalım Türküsünün hikayesini duyunca şok olacaksınız!

'Konyalım' Türküsünün hikayesi nedir? Konyalılar bunu efsanenin hikayesini biliyor mu? İşte efsanevi türkünün sırrı…

Anadolu'nun zengin kültürel mirası içerisinde özel bir yere sahip olan türküler, sıklıkla derin anlamlar ve geçmişten günümüze uzanan hikayeler barındırır. Bu Türkülerden biri de "Konyalım"dır. Görkemli bir aşk hikayesine dayanan buTürkü, asırlar boyunca kulaktan kulağa dolaşan mistik bir öyküyü temsil eder.


Konyalılar arasında efsane haline gelmiş bu Türkünün kökenleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun Girit adasını fethetmesine dayanır. Osmanlılar'ın Girit'e yerleştirdiği Konyalı aileler, burada yaşamlarını sürdürürken, Türkünün hikayesi de doğmuştur.


Hikâye, Girit adasının başkenti Hanya'da yaşayan bir Yunan kızının, Konyalı bir gence olan aşkını dile getirmesiyle başlar. Millet ve din farklılıklarına rağmen, bu sevgi dolu hikâye, Türkünün sözlerinde yaşam bulur. Giritli kız, "Hanya'da benim elli dirhem kestanem" diyerek sevdiğine olan bağlılığını ilan eder.


Ancak bu romantik hikâye sadece bir efsane mi, yoksa gerçek bir aşk öyküsü mü? Tam olarak bilinmiyor. Ne var ki, "Konyalım" Türküsü, duygusal melodisi ve dokunaklı sözleriyle dinleyicileri derinden etkilemeye devam ediyor.


Günümüzde, bu türkü sadece bir şarkı değil, aynı zamanda Anadolu'nun tarih ve kültür zenginliğine ışık tutan bir simge olarak kabul edilir. Her dillendirilişinde, geçmişin izlerini hatırlatır ve unutulmaya yüz tutmuş bir aşkın öyküsünü yeniden canlandırır.


Hanya’da benim elli dirhem kestanem 
Konyalıdan başkasını istemem 
Yürü yavrum yürü 
Saçlarını sürü 
Şimdi burdan geçti Konyalının biri 
Hanya’da benim elli dirhem bulgurum 
Konyalının kaşlarına vurgunum 
Hanya’da benim elli dirhem şekerim 
Sen sarhoş ol ben kahrını çekerim 
Hanya’da benim elli dirhem eriştem 
Konyalıdan olsun benim eniştem 
Hanya’da benim elli dirhem rakım 
İçer içmez geçmez benim merakım 
Hanya’da benim elli dirhem pırasam 
Mumlar yaksam Konyalı’yı arasam 

Özel Haber

Bakmadan Geçme