Türkiye Barolar Birliği YÖK'e dava açtı

Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararı alınmıştı. Alınan karardan sonra ülke genelinde üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceği duyurulmuştu. Türkiye Barolar Birliği 'Yetki Aşımı' sebebiyle YÖK'e dava açtı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklama şu şekilde: 
“Türkiye Barolar Birliği tarafından, Yükseköğretim Kurulunun 17.02.2023 tarihinde yetki aşımı ile verdiği uzaktan eğitim kararına ilişkin 23 Şubat 2023 tarihinde, Danıştay’a yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açılmıştır. Tüm Yükseköğretim kurumlarının onlien eğitime geçmesine ilişkin uygulama Avukatlık mesleğinin kaynağı olan Hukuk Fakültelerinde kapsaması nedeniyle mesleği anayasal ve yasal hükümler uyarınca planlayan, denetleyen ve düzenleyen Türkiye Barolar Birliği doğrudan ilgilendirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretimin şeklinin belirlenmesi yetkisi kanunda açıkça YÖK'e verilmediğinden; her yükseköğretim kurumunun kendi organları tarafından değerlendirerek karara bağlaması gereken bir konuda yetki aşımı sonucunda verilen dava konusu işlem, yetki yönünden hukuka aykırıdır. Yaşadığımız depremin yıkıcı sonuçlarını azaltmak ve depremzede yurttaşların öğrenci yurtlarında barınmalarını sağlamak maksadıyla üzerinde çok düşünülmeden, gerekli plan ve program yapılmadan, eğitim bilimcilerin olumsuz görüşüne rağmen verilen karar, geleceğimizin teminatı gençlerin eğitim hakkına tam anlamıyla kavuşmasına engel olacak niteliktedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre yükseköğretimin amaçlarından biri, öğrencileri “İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek," iken; devletin depremzede yurttaşlarını barındırma yükümlülüğünü yükseköğretimi adeta feda ederek gerçekleştirmeye çalışmasında kamu yararı denetimi yapılmalıdır.”

Türkiye Barolar Birliği YÖK'e dava açtı

Bakmadan Geçme