Uludağ Alan Başkanlığı'nda Ücretlendirme Yönetmeliği ve İthalat Politikalarında Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Uludağ Alan Başkanlığı'na yapılacak ücrete tabi başvurular ve sunulacak hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre, başvuruların ve hizmetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili detaylar net bir şekilde düzenlendi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Uludağ Alan Başkanlığı'na yapılacak ücrete tabi başvurular ve sunulacak hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre, başvuruların ve hizmetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili detaylar net bir şekilde düzenlendi.
TEBLİĞLER BÖLÜMÜ
Ayrıca, makaronların teknik düzenlemelere uygunluğunu belirleme süreciyle ilgili usul ve esaslar hakkında da bir tebliğ yayımlandı. Bu tebliğle birlikte, makaron üreticilerinin ürünlerini belirli standartlara uygun hale getirmeleri ve piyasaya sunmaları için izlemeleri gereken prosedürler açıklandı.
İthalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik olarak ise 2024/2 ve 2024/3 numaralı tebliğler Resmi Gazete'de yer aldı. Bu tebliğlerle birlikte, bazı ürünlere gümrük vergisi getirildiği belirtildi.
Karayolu taşıt araçlarının ithaline ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasıyla birlikte, ithal edilecek araçların emisyon standartlarına uygun olması zorunlu hale getirildi. Bu değişiklikle çevresel etkilerin azaltılması ve ulusal hava kalitesinin korunması amaçlanıyor.
YARGI BÖLÜMÜ
Yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi'nin 14/12/2023 ve 20/12/2023 tarihli iki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlarda bireysel başvurulara ilişkin iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarına yer verildi.
İLAN BÖLÜMÜ
Son olarak, ilan bölümünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile diğer ilanların yanı sıra T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel Haber

Bakmadan Geçme