'Bizim Okulumuz' projesi kapsamında hedef belirleme süreci devam ediyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Bizim Okulumuz' (Okul Merkezli Gelişim Projesi) yönerge ve proje takvimi doğrultusunda gerçekleştirilen hedef belirleme süreci, tüm ilçelerimizde devam ediyor

İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli şube müdürleri ve özel bürolarda görevli öğretmenlerin katılımlarıyla okulların ihtiyaçları ve gücü nispetinde hedefler belirleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Bizim Okulumuz" Projesi, belirlenen gelişim alanları ve kriterler çerçevesinde hazırlanan yazılım sistemi üzerinden her okulun kendi mevcut durumunu, gelişimini görebildiği, 21. yy yeterliliklerine sahip okul ortamları oluşturmayı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri sosyal ve toplumsal anlamda güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki özel bürolarda görevli öğretmenler tarafından 28 Kasım 2022'de başlayan okul ziyaretleri ve hedef tanımlama süreçleri, 30 Aralık 2022’ye kadar devam edecektir. Haber Merkezi

Bakmadan Geçme