Büyük Selçuklular döneminde Hanefî-Matüridî düşüncesi konuşuldu

Konya'da düzenlenen sempozyumda, Büyük Selçuklular döneminde Hanefî Matüridî düşüncesinin gelişimi, yayılışı ve İslam düşüncesine katkıları ele alındı.

İki gün süren sempozyumda, yurt içinden ve yurt dışından katılan akademisyenler ve araştırmacılar tarafından 31 bildiri sunuldu. Açılış, protokol konuşmaları ve Prof. Dr. Cağfer Karadaş'ın "Matüridilik: Dünü ve Bugünü" başlıklı konferansıyla başlayan sempozyumun içeriği ağırlıklı olarak "Büyük Selçuklular Döneminde Hanefî-Matüridî Düşünce" ve "Büyük Selçuklular Döneminde Hanefî-Matüridî Âlimler" ana başlıkları altında şekillendi.

Büyük Selçuklular döneminde Hanefî-Matüridî düşüncesi konuşuldu


Sempozyumda sunulan tebliğlerde, Hanefî-Matüridî düşünce geleneğinin algılanması, gelişimi, yayılışını etkileyen faktörler, diğer mezheplere ilişkileri, kurumsal yapısı, eğitim-öğretim müesseselerindeki yansımaları, alimleri ve eserleri, İslam medeniyetine katkıları gibi temalar işlendi.

Sempozyumun sonuç bildirgesinde, Büyük Selçuklular döneminde Hanefî-Matüridî düşüncesinin İslam düşünce tarihine değerli katkılarda bulunduğu vurgulandı.

Büyük Selçuklular döneminde Hanefî-Matüridî düşüncesi konuşuldu


Sempozyumun sonuç bildirgesini okuyan Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, sempozyumun amacının, Büyük Selçuklular döneminde Hanefî-Matüridî düşüncesinin genel durumunu ve gelişim seyrini farklı açılardan ele almak, bu dönemde yaşayan Hanefî-Mâtürîdî âlimlerin eserlerini, görüşlerini ve İslam düşüncesine katkılarını ortaya koymak olduğunu söyledi.

Altıntaş, sempozyumun bu amacına ulaştığını belirterek, katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür etti.
 

Bakmadan Geçme