Erol: Yivsiz av tüfeği de bir ateşli silahtır

Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (KonAHED) İkinci Başkanı Dr. Devrim Erol, av tüfeği olarak bilinen yivsiz silah ruhsatı alınabilmesi için gerekli olan sağlık raporunun aile hekimlerinden alınmasına tepki gösterdi.

‘ASM’LERDE HASTA İLE AİLE HEKİMİ KARŞI KARŞIYA BIRAKILMAKTADIR’

Tüfeğinde de bir silah olduğunu ve bunun da tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınarak verilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Devrim Erol, ateşli silah raporu için heyet raporu alınması gerekirken yivsiz av tüfeği için aile hekimi raporunun kabul edilmesi, bilimsel bir yaklaşım olmamakla beraber hukuki açıdan da uygun değildir. Sonuçta aile hekimleri diğer raporlarda olduğu gibi yivsiz av tüfeği raporu kararı vermekle ilgili de hasta ile sahada karşı karşıya bırakılmaktadır. Av tüfeğiyle, diğer ateşli silahlarla işlenen cinayetlerden daha fazla cinayet ve intihar olayı gerçekleşirken, bunun için gerekli olan raporları ASM ve aile hekimleri üzerinden legalize etmeye çalışmak aile hekimlerini zor durumda bırakmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığının yivsiz av tüfeği ruhsatı için verilen sağlık raporları hakkındaki yazısında; ‘’Bireysel ve toplumsal pek çok etkenle ilişkili olabilen intihar, günümüzde halen ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. İntiharı anlayabilmek ve değerlendirebilmek için; görünen ve görünmeyen, bireysel ve toplumsal, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik pek çok etkeni titizlikle dikkate almak ve değerlendirmek gerekmektedir. İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantı Raporları incelendiğinde intihar olgularında yivsiz av tüfeği ile intihar girişiminde bulunan kişi sayılarındaki artış dikkat çekmektedir. Bu nedenle yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde gerekli görüldüğü durumlarda kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması önem arz etmekte olup konunun ilgili tüm aile hekimliği birimlerine tebliğ edilmesi hususunda…’’   Belirtilen yazıda konunun önemine istinaden psikiyatri sevki önerilmekte olup, sahadaki uygulamada ise aile hekimi tarafından kişilerin sevk edilmesi durumunda Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM), de kişi ve hekim arasında sonu şiddete bile varabilen sıkıntılar yaşanmaktadır. Yivsiz av tüfeği kararı için sevkte ise, Sağlık Bakanlığının halen düzeltmediği/düzeltemediği e-rapor sistemindeki aksaklıklar sebebiyle e-rapor ile sevki yapılamayan hasta, normal sevk yoluyla yivsiz av tüfeği kararı için psikiyatriye sevk edilmektedir. Hastanelerden işlemi yapılan hasta, yine e-rapor sistemindeki aksaklıklar nedeniyle ve emniyet müdürlüğünün ilgili birimlerinde ‘’illa aile hekiminin imzalaması şart’’ yönlendirmesi ile tekrar aile hekimliğine geri dönmektedir. Bu aksak uygulamalar ile sonuçta ASM’lerde yine hasta ile aile hekimi karşı karşıya bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Konya Hakimiyet

Bakmadan Geçme