İş yerlerine yeni bir zorunluluk geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş yerlerinde kredi kartı okuyucu (POS) bulundurulması zorunluluğu getirilmesi üzerinde çalışıyor. Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri ile serbest kazanç defteri tutan işletmeleri kapsayacak şekilde düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

1 Nisan'da başlaması öngörülen uygulama kapsamında, mükelleflerin iş yerlerinde POS cihazı
bulundurmaları gerekecek

Bakanlık tarafından mükellef işlemlerinin ve finansal hareketlerinin izlenmesi, vergiyi doğuran olayların tespit edilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor.

UYGULAMANIN BAŞLAMA TARİHİ 1 NİSAN
Taslağa göre, Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Getirilmesi öngörülen yükümlülüğün başlangıç tarihi ise 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Düzenleme kapsamında, söz konusu mükelleflerin 1 Nisan'dan itibaren iş yerlerinde POS cihazı bulundurmaları gerekecek.
 

Bakmadan Geçme