Kentsel dönüşüm yasası nedir? Kentsel dönüşüm yasasında hangi maddeler yer alıyor?

TBMM'de kabul edilen kentsel dönüşüm yasası gündemdeki yerini korurken, birçok kişi kentsel dönüşüm yasasının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki kentsel dönüşüm yasası nedir? kentsel dönüşüm yasasının maddeleri nelerdir? İşte haberden detaylar…

Kentsel dönüşüm yasası nedir? Kentsel dönüşüm yasasında hangi maddeler yer alıyor?
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye’de son zamanlardaki depremlerden sonra birçok yapı yıkılırken, birçok kişi de hayatını kaybetti.

Hükümet yeni yürürlüğe koyduğu kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte hasarlı yapıların önüne geçemeye çalışırken, birçok kişi de kentsel dönüşün yasasını sorgulamaya başladı.

Peki kentsel dönüşüm yasası nedir? Kentsel dönüşüm yasasının maddeleri nelerdir? İşte ayrıntılar… 


KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR? 


"Kentsel Dönüşüm Kanunu" olarak bilinen Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları düzenlemek olarak geçiyor.

Kentsel dönüşüm yasası nedir? Kentsel dönüşüm yasasında hangi maddeler yer alıyor?
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR, MADDELERİ NELER?

Mevcut yasaya göre bir yapının kentsel dönüşüme sokulabilmesi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte ikisinin çoğunluğunun rızası gerekiyor. Teklife göre ise maliklerin tamamının muvafakatiyle yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara göre yapılacak.


 Afet riski gözetilerek yapılacak kentsel dönüşüm işini yapmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlık, riskli yapıların tespitini resen yapabileceği gibi süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden de isteyebilecek.


Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı bildirilecek. Başkanlık, tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini de yapabilecek.


 Teklifte yoksul veya dar gelirli vatandaşlara verilecek bağımsız bölümler için, borçlanması gereken hak sahibinin yeterli mali gücünün bulunmaması halinde mağduriyeti giderici düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, hak sahibinin üzerine kayıtlı, ikâmet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulü yoksa bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine tanınabilecek. Hak sahibi evli ise işlem yapıldığı tarihteki eşine oturma hakkı tanınacak.

Kanun kapsamındaki yapıların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazda ortaklığın giderilmesi için dava açılabilecek. Ancak bu davalar, paydaşların salt çoğunluk ile karar almasına ve bu karara göre işlem yapılmasına engel oluşturamayacak.


 Hak sahipliği çalışmaları hak sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibine verilecek konut veya işyerinin değeri gözetilerek yapılabileceği gibi kat karşılığı, hasılat paylaşımı usulleri ile de yapılabilecek. Borçlanma bedelinin tamamı ödenmeden bağımsız birim, tapuda hak sahibine devredilmeyecek.


6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde 1 Ocak 2028 tarihine kadar, bu depremler ve akabinde meydana gelen depremlerle bağlantılı iş, dava, soruşturma ve kovuşturmalarda asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listelerinde yer almayan bilirkişiler de görevlendirilebilecek.

Bakmadan Geçme