Konya'da bilgilendirme toplantısı Murat Yiğit'in başkanlığında gerçekleştirildi!

 'Dilimizin Zenginlikleri' Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Konya İl Müdürü Murat Yiğit'in başkanlığında, projeden sorumlu ilçe şube müdürlerinin katılımıyla 17 Kasım 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşti.

İl Müdürü toplantıda yaptığı konuşmada, projenin öğrencilerin Türkçeyi güzel kullanması, söz dağarcıklarını zenginleştirmeleri, anlama ve anlatma becerilerini geliştirmeleri açısından önemli olduğunu söyleyerek proje kapsamında oluşturulan kurul ve komisyonların bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca toplantıda oluşturulacak kurul ve komisyonların görevleri, okunacak eser listeleri, uygulanacak etkinlikler ve faaliyet planları hakkında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nizamettin Doğan tarafından sunum gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Dilimizin Zenginlikleri” Projesi ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Bu sayede öğrenciler dilimizin seçkin ve özgün eserlerini tanıyacak, eserlerimizde geçen sözcüklerin derinliklerini (çeşitli anlamlarını) öğrenecek; milletimizin kültürünü, birikimini, düşünce dünyasını ve hayat tarzını söz varlığımızın içinde yeniden keşfedecektir.

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel okul/kurumlarda öğrenim gören tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileridir. 

Bakmadan Geçme