Seyit Karaca: Konya'da fay hattı üzerinde hastane ve kamu kurumları var

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Partisinin deprem olduğu tarihten bu yana yapmış olduğu çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Karaca, Konya'da fay hattı üzerinde yapılan yapılar içinde acil çözüm bulunması gerektiği çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremle ilgili başsağlığı mesajını ileten Karaca, Hatay’da üstün gayretlerinden Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini ifade etti. 

Hızlıca yaraların sarılması için gayret içinde olduklarını aktaran Karaca, “artık yaraların sükûnetle sarılma zamanı. Bu konuda da vatandaşlarımızın hassasiyetleri üst düzeyde. İlk günden bu yana devam eden yardım ve katkılar düzenli olarak devam edecek ve depremzede vatandaşlarımızın acıları hızla dindirilecektir.” şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini vurgulayan Karaca, “Bundan sonra yaraları sarmak kadar önemli ve gözetmemiz gereken hususta şudur: Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğinden hareketle yeni acıların oluşmaması için ülke genelinde alınması gereken tedbirlere odaklanmalıyız. Marmara'da deprem ihtimalinin sıkça üzerinde durulan bir konu olduğu hepimizin malumudur. Demografik, ekonomik ve sosyal yönden ülkemizin en büyük parçasını oluşturan bu bölgede tedbir ve önlemlerin hızla tamamlanması gerekmektedir. Güncellenen fay haritalarına göre en güvenli bölge gibi görünen ilimizin de içinde olduğu orta Anadolu bölgemizde de hızla mevcudun gözden geçirilmesi, elde edilen rapora göre yeni planlamaların yapılıp oluşabilecek yeni felaketlerde can kaybımızın olmaması ve maddi kayıplarımızın da minimum olmasının sağlanması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu. 

Karaca, Konya’da yönetici mercilere seslenerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Hemşerilerimiz adına bazı sorular sorup cevaplarını almaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Başlıca sorularımız şunlardır:

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan fay haritası en son ne zaman güncellenmiştir ve ilimiz Konya'da fay haritasının son durumu nedir? Güncel midir? Güncel değil ise ivedi olarak güncellenmelidir.
Konya da bulunan aktif ve pasif fay hatlarının koordinat sisteminde belirlenerek imar plan paftalarına işlenmesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinden kapı numarasıyla birlikte hangi alanların ve binaların riskli durumda olduğu tespit edilerek derhal bu alanlar üzerinde bulunan binaların incelenip deprem güvenliği taşıyıp taşımadığı açısından kontrol edilmesi konusunda düşünceniz nedir?

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu imar barışından faydalanan mesken ve işyeri sayısı ne kadardır? Yapı kayıt belgesi alarak meşrulaştırılan ve kaçak yapı sınıfından çıkartılıp halkın kullanımına açılan alanlarla ilgili beton sonuçları, demir donatı kesit ve deneyleri, binaların performans analiz sonuçları, performans analiz sonuçlarına göre binaların riskli yapı sınıfına girip girmediği ve bunun denetlenip denetlenmediği ile ilgili çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları konusunda bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

RİSKLİ KAÇ BİNA VAR? 

İlçe Belediyelerinin sınırları içinde bulunan ve riskli yapı sınıfına giren iskân ruhsatı olan kaç bina mevcuttur? Ayrıca yapı ruhsatı alıp iskân ruhsatı (yapı kullanma izin belgesi) almadan halkın mesken ya da işyeri olarak kullandığı kaç adet bina mevcuttur? Bu şekilde binaların sayısının belirlenerek derhal idari işlem yapılmak suretiyle iskânlı hale dönüştürülmesi ya da iskân ruhsatı vasıflarını taşımıyor ve iskân edilemez durumda ise yıkımının yapılması gerektiği konusunda düşünceniz nedir?

Konya da bulunan aktif durumdaki fay hatları, imar plan paftalarına işlenmek suretiyle tehlike arz eden alanlar belirlenip yapı yasağı getirilmelidir. Ayrıca vatandaşın imar çapı müracaatında doğalgaz, elektrik, alt yapı ile ilgili tüm bilgilerin verildiği gibi fay hattının da işaretlenerek vatandaşın bilgisine sunulması konusunda düşünceniz ne olur?
Konya da Mühendis ve Mimar odaları ile yapı sektörüne ilişkin yapılan ortak bir çalışma var mıdır? Var ise deprem ve doğal afetlerle ile ilgili olanların açıklanması gerekmektedir. Yapının yapıldığı ilgili belediyeler tarafından, yapı kayıt belgesi ile meşrulaştırılan veya iskân ruhsatı bulunan tüm binaların her yıl mutlaka denetlenip, kullanılabilirliği ve deprem dayanıklılığı test edilmelidir. Bununla ilgili her binaya bir barkot sistemi getirilip elektronik ortamda vatandaşın bilgisine sunulmalıdır. Böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? İlgili belediye tarafından her yıl denetlenen ve vizesi yapılan binalar, 2 yılda bir Bakanlıktan atanacak müfettişler tarafından denetlenerek ilgili belediyeler de kontrol edilmelidir. Bu konuda düşünceniz ne olur?

BİNALARLA İLGİLİ VERİLER ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMALI 

Her binanın girişinde binaya ait tüm test ve sonuçları da bulunduran bir tabela asılmalıdır. Kiralayan ya da satın almak isteyen kişiler, bu barkot ile zaman kaybetmeden bina ile ilgili tüm verilere elektronik ortamda ulaşabilmelidir. Bunu sağlayacak bir çalışma planlayacak misiniz?

Konya'mızda deprem için hazırlanan ve halkın deprem anında kullanabilmesi için gerekli toplanma alanları ve kapalı alanlar oluşturulmalı, kamuoyuna ilan edilmeli ve bu alanlarda Isıtma, banyo, wc, jeneratör, iletişim ağı kurulmalıdır. Mevcut kapalı ve açık pazar yerleri bu amaca göre geliştirilmelidir. Bu yönde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün denetiminde olan tüm yapı denetim firmaları, beton santralleri, demir tüccarları aylık olarak rutin şekilde denetlenmeli, denetimden geçemeyen tüm bu kurumlar ve kuruluşlar kapatılmalıdır. Denetleme sonuçları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

İnşaatta kullanılan hazır betonlarda çip sisteminde düzenleme yapılarak yerinden beton numunesi alımının denetlenmesi, gps takibi ile fake sistemin sonlandırılması gerekmektedir. Halen bu konuda aksaklık olduğunu düşünüyor musunuz? Şantiye şeflerinin akredite edilmesi, görev yapacak şantiye şeflerinin tam zamanlı olarak şantiyelerde bulunması zorunlu olmalıdır. Buna ilişkin mevzuat değişikliği konusunda düşünceniz ne olur?
Yapı denetim sisteminde istihdam edilen teknik personelin akredite edilmesi, kesintisiz olarak çalıştırılması ve her ay bordrolarının ilgili yapının dosyasına eklenmesi ve SGK ile ortak oluşturulacak link ile kontrol edilmesi sağlanarak suiistimallerin önlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

İmalatların kontrolünün fiili ve yerinde gerçekleştirilmesi amacı ile taklit edilemeyen özellikler içeren (parmak izi, yüz tanıma vb.) ve konum bilgisi veren bir kontrol yazılımının oluşturulması ile yine suiistimallerin önlenmesi mümkün olabilir. Buna ilişkin bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

ACİL ÇALIŞMA YAPILMALI

Tüm bu soruları sorup cevaplarını almak istememizin temel sebebi ilgili bilim adamları ile yaptığımız görüşmeler ve meslek odalarının yaptığı açıklamalara bağlı olarak, her ne kadar en güvenli bölge olarak bilinsek de 6,5 şiddetinde deprem üretme kapasitesine sahip fay hatları üzerinde bulunmamızdır. Üstelik bu fay hatları üzerinde hastaneler başta olmak üzere birçok kamu binası ve yüzlerce dairelik toplu yaşam alanlarının inşa edilmiş olması acil çalışma yapma zaruretini ortaya çıkarmaktadır.

Bu tür uyarıları yapmak bizim görevimiz, icranın başındaki arkadaşlarımızın da görevi gerekenleri yapmaktır. Hatay'da deprem sonrası çalışmaları ile takdir toplayan ilçe belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemiz ilimizde gelecekte yaşanabilecek bir deprem felaketinde acıların yaşanmaması için gerekenleri hızla planlamalıdır.”
 

Seyit Karaca: Konya'da fay hattı üzerinde hastane ve kamu kurumları var
Seyit Karaca: Konya'da fay hattı üzerinde hastane ve kamu kurumları var
Seyit Karaca: Konya'da fay hattı üzerinde hastane ve kamu kurumları var

Bakmadan Geçme