T.C. KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN İLAN

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C.

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/495

Davacı Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından davalılar Recep Keleş, İdris Keleş aleyhine açılan itirazın İptali davasının yapılan yargılaması sırasında, DAVALI RECEP KELEŞ'e bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiğinden;

06/10/2022 tarihli bilirkişi heyet raporunda sonuç olarak özetle; "tespite konu Konya İli, Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Ada no:172, Parsel no:1'deki taşınmaz üzerinde bulunan yapının hasarı giderilmesi için maddi değer tespiti ve inşaat maliyeti; 11.179,47 TL. olarak belirlenmiştir."

Yukarıda özeti yapılan 06/10/2022 tarihli bilirkişi heyet raporu, davalı Recep Keleş'e iş bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihi takip eden 7. günde tebliğ edilmiş sayılmasına, 7. günden itibaren 2 hafta içinde bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarınızı Mahkememize sunmanız hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

  • Basın No: ILN02011328