Kerim Küçüksarı

İyi ile Kötünün Mücadelesi ve Siyasi Partiler

Kerim Küçüksarı

İyilik ve kötülük, nur ve zulmet… Kökeni ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’e kadar dayanmaktadır.

Tek tanrılı ilahi dinlerin kutsal kitaplarında da Hâbil ile Kâbil kıssası anlatılmaktadır. Hâbil ile Kâbil’in kıssası hakkındaki en doğru bilgileri ise biz Kuran-ı Kerim’den öğreniyoruz.

İnanıyorum diyen her bir bireyin okuması gereken bu kıssada Allah’a karşı saygılı davranıp, sorumluluk sahibi olan insanların sunularının kabul edileceğini ve yanlış yapanların gideceği yerin cehennem olduğu anlatılır.

Bir peygamberin iki oğlu arasında geçen mücadele! İnsanlık tarihi kadar eski olan bu kıssa, bize beğenmediğimiz davranışlara tahammul göstermeyi ve iyilik yapmaya devam etmek gerektiğini, Allah’ın yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağırmayı, muhataplarımızla sınırı aşmadan güzel şekilde tartışmayı anlatır. 

İyi ve Kötü

Modern dünya ise, insanı iyi ve kötü olarak ayırmak yerine, kırılganlıkları artırmak için sağcı-solcu, kominist-sosyalist vb. gibi kalıplara sokmuştur. Nitekim bu yaşadığımız evrende bütün mücadele “iyi” ile “kötü”nün mücadelesidir. Onun için dinde zorlama yoktur. Allah insana iyi ile kötüyü, eğri ile doğruyu ayırt edebilecek akıl vermiştir.

Peygamber (a.s) bile etrafındaki insanlara iyi / merhametli davranmasaydı, kaba ve katı olsaydı O’nun etrafından da dağılıp giderlerdi.

Nitekim peygamberimiz de yapacağı işlerde de etrafındaki insanlara iyi davranmış ve onlara danışıp, istişare etmiştir. 

Peygamber bu şekilde uyarılara muhatap olurken, bizlere ne oluyor?

Toplumda siyasal derin çatlakların oluşmaması için Siyasi Parti yerine “iyi” - “kötü” ayrımı yapmak gerektiği kanaatindeyim.

Cumhurbaşkanlığına, AK Partiden Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den Kemal Kılıçtaroğlu, Yeniden Refah Partisinden Fatih Erbakan, Memleket Partisinden Muharrem İnce aday olduklarını açıkladı. Çok kısa bir zaman sonra sonra bir Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerinin seçimini yapacağız. 

Ziyaret ettiğim hemen hemen her yerde konu bir şekilde dönüp dolaşıp siyasi meselelere geliyor. Bir birine çok yakın ama siyasal tercihleri farklı olan insanlar adeta birbirlerini “linç” edercesine bir tartışmanın içerisine giriyor. Her iki taraf ta uzlaşı için güzel bir şekilde tartışmıyor. Aksine savunduğu siyasi partinin görüşlerini muhatabına kabul ettirmek için uğraşıyor.

Neticede insanlar arasında kırılganlıklar artıyor ve anadolu insanı bile “nerde o eski günler, komşuluk ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız, dostluklarımız ne iyiydi” diyor. Siyasi çekişmeleri yüzünden ellerinde bir şey kalmadığının, gün geçtikçe bu hizipçilikten dolayı yalnızlaştığının farkına bile varmıyor.

İnsanımıza önerim kitabını güzelce okuması ve bir tercih yapacaksa iyi ve kötü bağlamında iyiliği fazla olanlardan yana tercihte bulunmasıdır. Karınca misali tarafımız iyilik olsun.

İyi ve kötü bağlamında şöye bir zinimizi kurcalayalım;

-    Çocuklarımıza inancımızın anlatılması için uygun zemin hazırlamak “iyi”, hazırlanan bu zemini bozmak “kötü”

-    Emaneti, makamları ehline verenler “iyi”, emaneti, makamları ehline vermeyenler, kayırmacılık yapanlar “kötü”

-    Kamu kurumlarında bürokratların vatanına milletine karşılık beklemeden hizmet etmesi “iyi”, bu hizmetleri yapmanın karşılığında “rüşvet almaları” “kötü”

-    “Denetlenmeyen her yapı yanlış yapmaya mahkumdur” düşücesi ile ülkemize daha iyi hizmet etmek için denetim yapan veya yaptıran, milletinin hakkını koruyan yöneticiler “iyi”, denetimden kaçan, yanlışların üzerini örten yöneticiler “kötü”,

-    Lut kavminin ahlaksızlıklarını meşrulaştırmak için istanbul sözleşmesinin karşısında “Haktan yana” durmak “iyi, bu ahlaksızlığı savunmak ve bu ahlaksızlığa, hastalığa meşru zemin hazırlamak için uğraşanlar “kötü”

-    Tarımı geliştiren, tohumu koruyanlar, milletini refaha kavuşturmak için uğraşan yöneticiler “iyi”, milletini yoksullaştıranlar, tohumu bozanlar “kötü”,

-    Düşmana karşı her an uynık olup, teknoloji geliştirilmesi için uğraşanlar “iyi”, bu teknolojik gelişmelerin karşısında durmak ve hatta teknolojik gelişmelerden rahatsız olmak “kötü”

-    Gençlerine umut olan, ideal olan ve gençlerin yarınlara hazırlıklı olması için doğru eğitim politikaları geliştirenler “iyi”, cahaleti artırmak ve çocukların umutlarının tükenmesini sağlayanlar “kötü”

-    Haklının üstün olduğunu ve adaleti tutup kaldıranlar “iyi”dir, üstünlerin haklı olduğunu ve adaletin yıpranmasını sağlayanlar “kötü”dür.  
 Da çok şey sıralanabilir. Siyasi görüşleri onların olsun. Madem iyi ve kötünün mücadelesi bu mücadele… Niçin iyilikten yana tavır alıp “iyiliğin” yanında “milletinin yanında” olanları tutup kaldırmayalım.

Yazarın Diğer Yazıları