Mehmet Bina

Dünya'da bir ağacın altında dinlenen bir yolcu gibi ol..

Mehmet Bina

* Abdullah bin Mes’ûd (rs) şöyle buyuruyor:

Rasûlullah (s.a.v.) bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Efendimiz uyandığında, o hasır, mübârek vücudunun yan tarafında izler bırakmıştı. Biz:

“–Yâ Rasûlâllah! Sizin için bir döşek edinsek?!” dedik. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem -sav- Efendimiz:
“–Benim dünya ile ne alâkam var ki? Ben bu dünyada, bir ağacın altında gölgelenen, sonra da bineğine binip orayı terk eden bir yolcu gibiyim.” buyurdular. (Tirmizî, Zühd, 44/2377)

*-Hz.Ali (r.a.) gibi olmadan Fatıma (r.anha) gibi eş arayanlar, ya da dünyada sahabe gibi olmadan,ahirette onlar gibi cennet bekleyenleri ayıplarız ama, dönüp de kendi yaşantımız ile efendimizin yaşantısını kıyaslamak aklımıza gelmez ya da nefsimizin işine gelmez. 

Üstelik her gün onlarca kişiyi ahirete yolcu ederiz de bir türlü dünyaya bağlanmaktan vazgeçmeyiz. 

* Hâlbuki "canım kurban olsun senin yoluna!" dediğimiz en sevgilimiz, " benim dünya ile ne alakam var ki; ben bu dünyada,bir ağacın gölgesinde gölgelenen,sonra da bineğine binip giden yolcu gibiyim" buyuruyor. *Peygamberi örnek almak, sakalı şerif ziyaretinde göz yaşı dökmek değildir sadece ! O'nu örnek almak, öncelikle dünya ve ahirete bakışını örnek almaktır. O'nu sevmek, sünnetini ihya etmektir.

* Hz. Ebû Bekir gibi olmayı gönlünden geçirip Ebu Leheb gibi yaşamakla olmuyor!..

*Rasulullah Efendimiz (sav) ölmüş bir koyunun yanından geçerken sahabelere:

“Gördüğünüz şu koyun ölüsünün, sahibi nezdinde ki kıymeti nedir?” diye sordu. Cevap verdiler:

“Hiçbir kıymeti olmadığı için buraya atılmıştır.”

Bu cevap üzerine Efendimiz (sav) şöyle buyurdu.

“Varlığım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, dünyanın Allah katındaki kıymeti, ölü bir koyunun sahibi yanındaki kıymetinden daha çok değildir. Eğer dünyanın Allah katında sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirlere bir yudum su bile içirmez di.” Rabb'im bizlere gerçek İslâm şuuru nasib eylesin! Dünyaya bağlanma gafletinden tez zamanda uyanmayı nasip eylesin!

*Dokuz yüz elli sene yaşayan Hz. Nuh (as)’a vefat hastalığında;

‘Dünyayı nasıl buldun?’ diye sormuşlar. Kendisi de;

‘Dünyayı iki kapılı bir han gibi gördüm. Bir kapıdan girdim, diğerinden çıktım.’ demiştir.

Gerçekten dünya hayatı çok kısadır. Bakınız, Hz. Nuh (as) dokuz yüz elli yıl yaşadığı halde, sanki onu hiç yaşamamış gibi görmüştür. Buna göre kendi halimizi düşünmemiz gerekmektedir.

*Şunu da not olarak düşelim!dünyaya bağlanmayalım  derken!. çalışmayalım, kazanmayalım  anlamında değil! müslüman çok çalışacak helalinden kazanıp ailesini kimseye muhtaç etmeyecek, ihtiyaç sahibi olan muhtaçlara yardımcı olacak.yani para kasada kesede olursa mümine zarar vermez, ama kalbini çelik kasa olarak kullanır! dünya sevgisi para pul  sevgisi!Allah'ı unutturursa o zaman imanı sıkıntıya girer. peygamber efendimiz (s.a.v.) bu tür  dünya sevgisinin zaralarından uzak durmamızı emrediyor. 

Rabb'imiz yarın ölecekmiş gibi ahirete,hiç  ölmiyecekmiş gibi dünyaya çalışan. kazanan bol bol tasadduk eden cömert  kullarından eylesin...

Yazarın Diğer Yazıları