Mehmet Bina

İslam'da ilk sell-i seyif yapan yani müşriklere ilk kılıcını çeken sahabe!

Mehmet Bina

Zübeyr bin Avvam (r.a.) Peygamber Efendimiz'in halası Hz. Safiyye'nin (r.anha) oğludur. Cennet ile müjdelenen 10 sahabiden birisidir.
15 veya 16 yaşlarında iken dört, beş veya yedinci müslüman olarak, Hz. Ebubekir (r.a.) vasıtasıyla İslam'a girmiştir. 

Kureyş müşriklerinin işkencelerine maruz kalmış, ama imanından hiç bir zaman taviz vermemiştir.

İslâmiyet’in ilk yıllarında Zübeyr (r.a.)’in müslüman olmasından sonra Mekke’de “Peygamber öldürüldü” diye bir dedikodu yayılmıştı.

Bunu işiten Hz. Zübeyr (r.a.), heyecanla kalkıp giysilerinden soyunarak silahlandı. Kılıcını kınından sıyırarak dışarı fırladı. 

Niyeti gücü yettiğince müşrikleri öldürmekti.

Hazreti Zübeyr (r.a.) İslam'da ilk önce "sell-i seyf" yapan yani, "kılıcını çeken" kişi olarak nitelendiği için bir çığır açmak, hayırlı işlerde öncülük yapmak, İslami güzellikleri yaşamada örnek olmak, kapanmayan bir sevap kapısını elde etmekti gayesi..

Peygamberimiz (sav) öldürüldükten sonra onun için yaşamanın bir kıymeti yoktu. 

Birilerini öldürmeye girişmezden evvel haberin doğruluğundan emin olmak istedi. Bu maksatla Resûlullâh (s.a.v.)’in bulunmasını beklediği yeri yoklamaya karar verdi. Baktı ki, Resûlullâh (s.a.v.) hayattadır. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) sordu: “Ne oluyor Zübeyr?” Hz. Zübeyr (r.a.): “Senin öldürüldüğünü duydum da” diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): “Duyduğun haber doğru olsaydı ne yapacaktın?” diye sordu. Zübeyr (r.a.) şöyle dedi: “Öldürülünceye kadar kılıcımı müşriklerin boynuna indirecektim!” 

Zübeyr (r.a.)’in bu sözüne Resûlullâh (s.a.v.) güldü ve sırtındaki giysisini çıkararak Hz. Zübeyr (r.a.)’e giydirip onun için duâ etti. 
Hz. Zübeyr (r.a.)’in bu duruşundan dolayıdır ki şu söz insanlar arasında yaygın bir şekilde söylenir olmuştur: “Zübeyr (r.a.) Allâh yolunda ilk kılıç çeken kişidir.”   

* Hazreti Zübeyr'in (r.a.) de kıyamete kadar Allah yolunda kılıç sallayanlardan ecir alacağım Cibril-i Emin Resul-i Ekrem'e (s.a.v.) gelerek haber veriyor. Şöyle ki:

"Allah sana selam ediyor ve buyuruyor ki, Zübeyr'e benden selam söyle ve ona müjde ver. Kıyamete kadar Allah yolunda ne kadar kılıç sallayan mücahit varsa, onların ecirlerinden bir şey eksiltmeden hepsinin sevabı kadar Zübeyr'e de verilmiştir. Çünkü O, Allah yolunda kılıcını sallayanların ilkidir."

-Bir gün amcası, Hz. Zübeyr'i (r.a.) hasıra sarıp ateşe veriyor da "Muhammed'in Rabbini inkar et, kurtarayım!..." diyor. Zübeyr (r.a.) ise: "Hayır... Vallahi asla küfre dönemem!" diyerek karşı koyuyor.

Habeşistan’a hicret etti, bu esnada Necâşî Ashame’ye karşı bir ayaklanma meydana geldi, ayaklanmayı bastırmak için yapılan savaşta Zübeyr bin Avvam, Necaşi Ashame’nin yanında yer aldı. Galibiyetle sonuçlanan savaşın ardından kendisine kıymetli bir mızrak hediye edildi, o da bu mızrağı dönüşünde Resûl-i Ekrem’e verdi

 * Müslümanlar Medine-i Münevvere’ye hicret edip İslâm düşmanları ile çatışmalar baş gösterince Zübeyr (r.a.) tüm savaşlarda önemli ve güçlü bir kişi haline gelmişti. 

Nitekim Hz. Ömer (r.a.) onun hakkında şöyle der: “Bedir savaşından az bir zaman önce Resûlullâh (s.a.v.), ashâbına: “Kim Ümeyye oğullarına giderek onlardan bana haber getirir?” deyince Hz Zübeyr (r.a.) ileri atılarak bu görevi üstlendi. Hz. Zübeyr (r.a.) bu konuda çok önemli haberler getirmişti.

* Peygamberimizin: "Her Peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyr'dir." buyurduğu Hazret Zübeyr İbnü'l-Avvam (r.a.) bu iman erlerindendir.

* Hz. Zübeyr, Bedir’de başına sarı bir sarık sarmıştı. Zübeyr’in düşman karşı­sında şah­lanışını gören Allah’ın Resûl’ü, onun şecaat ve kahramanlığını şöyle övmekteydi:

“Meleklerin, sarı başlıklarla Zübeyr’in suretinde indiklerini görüyordum.”

Yermük harbinde tek başına bir orduydu. Ordusunun bozulduğunu görünce: "Allahü Ekber" diyerek tek başına kılıcım bir sağa bir sola sallayarak dağ gibi Bizans ordusunu yarıp geçmiş ve safların ortasından geri dönmüştür.

*Mekke’yi fethetmek için yola çıkan İslâm ordusunun kumandan ve sancaktarlarından biri de Zübeyr’dir. Hz. Peygamber (sav), Mekke’nin dış semti Hacûn’da konakladığında Zübeyr (ra) Resûlullah’ın sancağını onun çadırının önüne dikti. Mekke’ye üç koldan giren ordunun sol kanadınına kumanda etti.

*Cemel vak'asında 64 yaşlarında Amr bin Cürmüz tarafından şehit edildi..

Rabbim şefaatına nail eylesin.

Yazarın Diğer Yazıları