Mehmet Bina

Muharrem ayı ve önemi!

Mehmet Bina

* Yarın (07.07.2024 pazar günü) Hicri 1446 yılına girmiş olacağız inşallah.

Muharrem ayı, maneviyatının bol olduğu, bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu bir aydır.

*Muharrem ayı savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Haram ayları, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep dört aydır.

Muharrem ise Hicri takvim sıralamasına göre bunların birincisidir. 

* Hicrî takvim, Hz. Ömer (ra)'ın halifeliği zamanında hicretten 17 sene sonra, Miladi 639'da, toplanan şura tarafından Hz. Ali'nin önerisiyle, Hicretin gerçekleştiği yıl 1 kabul edilerek oluşturulmuştur. Bundan önce yıllar rakamla değil o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anılmakta idi.

"Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı (Şehrullahi'l-Muharrem) diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). 

Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.

Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, 3/92). 

Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69 [2004]). 

Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Mûsâ o gün (şükür olarak) oruç tuttu” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]). 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. 

Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharremin dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Müslim, Sıyâm, 133-134 [1134]); 

Bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/241 [2154]).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69 [2001]; Müslim, Sıyâm, 113-126 [1125-1129]). (Din İşleri Yüksek Kurulu)"

*Arap hükümdarları yeni yılın ilk gününe saygı gösterir ve tebrikleri kabul etmek üzere törenler düzenlerlerdi. Osmanlılar döneminde de Muharrem ayında devlet erkânı padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve padişahtan “muharremiyye” denilen hediyeleri alırlar, kendileri de maiyetlerindeki kişilere muharremiyye verirlerdi. 

Ayrıca şairler tarafından yeni yıla ait manzumeler yazılırdı. Muharrem ayında bilhassa tekke ve camilerde okunan Kerbelâ Vak‘ası’na dair ilâhiler “muharremiyye” olarak adlandırılmıştır.

*1446 hicri yılı bizim için bir muhasebe olmalı.

Müslümanın yılbaşında yapacağı şey geçen yılların, günlerin ve saatlerin muhasebesi yapmaktadır.  

İslam dinine göre, eğer bir yıl Miladi, hicri veya Rumi takvime göre bir sonu gelmişse bir Müslüman yılbaşında neler yapabilir. 

O Müslümanın yılbaşında yapacağı şey, yaşadığı bir senenin önce oturup muhasebesini yapması lazım. Yani ben gectiğimiz yılı  yaşadım. Elimde olarak veya olmayarak, elimin, gözümün, dilimin ve ayaklarımın beni sürüklediği günahlar neler oldu. 

Bir yıl boyunca kaç insanın kalbini kırdım. 

Bir yıl boyunca, saat olarak hesaplarsak acaba bu saatlerde tövbesiz geçen ne kadar zamanım var?  

Namazsız geçen ne kadar zamanım oldu. 

Şu bir yıl içerisinde Kur’an okuduğum günün sayısı kaçtır. 

5 vakit namazı kazaya bırakmadan geçirdiğim günün sayısı kaçtır. 

Bir Müslüman kardeşimin gıybetini yapmadan günümü bitirdiğim zaman süresi kaçtır. 

İçinde her hangi bir din kardeşime karşı kinin, nefretin ve düşmanlığın olmadığı saat sayısı kaçtır. Bunun muhasebesini yapmalıyız.

Cenab-ı Allah hicri 1446. yılını devletimize, İslam Alemine ve bütün insanlığa hayırlara vesile kılsın. 

Özellikle Gazze'deki, tüm İslam alemindeki mazlum müslümanlara ve tüm mümin kardeşlerimize yardımcı olsun.

 Yeni 1446 hicri yılınınızı tebrik eder, daha nice yıllara sağlık, sıhhat ve kardeşlik duyguları içerisinde kavuşmayı Yüce Allah'tan niyaz ederiz.

Yazarın Diğer Yazıları