Mehmet Bina

Zilhıcce Ayı Ve 10 Gece!

Mehmet Bina

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı bu yıl 6 Haziran Perşembe gününü 7 Haziran Cuma gününe bağlayan gece başlayacak. Yani 2024 yılı bu yıl 7 Haziran Cuma günü Zilhicce ayının ilk günü olacak. 

Ayın son günü ise 6 Temmuz tarihine denk geliyor.

 “Allâhü Teâlâ’ya -içinde kendisine ibadet olunan- en sevimli günler Zilhicce’nin (ilk) on günüdür. Her bir gününün orucu bir senelik oruca, her gecesinin ihyası da Kadir Gecesi’ni (ibâdetle) ihya etmeye denktir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir.
 Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler: “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Savm, 61)

İlk gün (yani 7 Haziran 2024) sabah namazından itibaren zikirler çekilmeye başlanır.

- İsa (a.s) Cebrail (a.s)’a “Sana beş zikir öğretiyorum. Allah-u Teala nezdinde Zilhicce’nin 10 gününde eftal günler yok. 10 günün zikrinden eftal zikirler yok” buyurdu.                                       
Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır.
 - Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).
6 Haziranı 7 Hazirana bağlayan akşamı idrâk ettiğimiz kamerî ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esâsından biri olan hac farîzasının da îfâ edildiği umûmî af ayıdır. Arafât’a çıkıldığı, Allâh için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.
Zilhiccenin birinci on gecesi “leyâlî-i aşere” yâni 10 mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerîfe, duâlar, tesbîhatlar getirmek ve nafile namazlar kılmakta hayır vardır.
Hacca gidemeyen mü’minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel dokuz gün oruç tutmalı, 10. günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip kurban etinden yemelidir, bu mendubdur. Hiç olmazsa 8’inci gün ile beraber, 9’uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır.
Arefe günü sabah namazından bayramın 4’üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farz namazların arkasından Teşrîk tekbîri (Allâhü Ekber Allâhü Ekber, Lâ ilâhe ilallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil-hamd) okumak kadın-erkek her mükellef Müslümana vâciptir. 
Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyhekî
Zilhicce ayinin birinden onuna (yani kurban bayraminin ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra  aşağıdaki tesbihlerin okunmasında yarar vardır.
* ”on salavatı şerife; On istiğfar; On tevhid. Bunlara daha zikirler ilave edebiliriz.
Hazret-i Ebüd-derda (ra) buyurdu ki: 
Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istigfar etmelidir, çünkü Resulullah, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu. 
* Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır. Cennette yüksek derecelere kavuşur. (Şir’a)
Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Birkaç hadis-i şerif:
"Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir." [İbni Mace]
"Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir." [Beyhekî]
"Terviye günü [Arefe’den önceki gün] oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer" [Ramuz]
"Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır." [R. Nasıhin]
"Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez." [T. Gafilin]
"Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir." [Beyhekî]
"Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur." [Taberani]
Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!" [Taberani]
Tesbih: Sübhanallah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: Lâ ilâhe illallah,
Tekbir: Allahü ekber, demektir.
Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediklerinde, "Evet, cihaddan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehit olanın cihadı daha kıymetlidir" buyurdu. (Buhârî)
Kurban kesecek kimsenin, Zilhicce ayının ilk gününden, kurban kesinceye kadar, saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehabdır; fakat vacib değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz.
* Bu on gün içinde, hasta ziyaret eden, Allahü teâlânın dostlarının hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. 
Bu on gün içinde Ehl-i sünnet’e uygun bir dini kitapları okumak, sohbetlere gitmek çok sevabdır. 
Bir rivayette, Hazret-i Âdem'in tevbesi Muharrem veya Zilhicce ayında kabul buyurulmuştur. 
Buharideki hadîs-i şerifte;
"Hiçbir ibadetin kıymeti, Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olamaz" buyuruldu.
Allah dostları üç tane “on gün”e hürmet eder ve saygı gösterirlerdi. 
Bunlar; Zilhicce Ayının ilk on günü, 
Muharrem ayının ilk on günü
Ramazan ayının son on günüdür.
Fakat birçok hadisi şeriften anlaşıldığı üzere, içinde “Terviye, Arefe ve Kurban Bayramı” günlerinin bulunduğu Zülhicce ayının ilk on günü, diğer iki on günden daha kıymetlidir.  
İbni Abbas hazretlerinin rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte, Zilhicce ayının onuna kadar olan günler de, Ramazan-ı şerifin günleri gibi ayrı ayrı fazilet ve kıymetleriyle bildirilmiş ve onuncu gün için de şöyle buyurulmuştur:
Zilhiccenin onuncu günü Kurban bayramı günüdür. Her kim, o gün bayram namazından gelip kurbanını boğazlayıncaya kadar bir şey yemeyip, kurbanının böbreklerini yerse ve iki rekat namaz kılsa, o kimsenin kurbanının kanı yere düşmeden, kendi günahı ve ana-babasının günahları, ailesinin ve akrabalarının günahları sevaba çevrilir.
Her kim, Zilhicce ayının ilk on günü içinde fakirlere yardım etse, Peygamberlere hürmet etmiş olur. 
Bu on gün içinde, her kim bir hasta ziyaret etse, Allahü teâlânın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. 
Bu on gün içinde yapılan her ibadet, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha üstün ve pek fazla sevaba vesile olur.
Zilhicce’nin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir 
Bir kimse, bu on günlerde;
Yoksul birine iyilik ettiği zaman;
Allah’ın (cc) Peygamber’ine (asm) bir iyilik bulunmuş gibi olur.
Bir hastayı ziyaret eder ise;
Allah’ın (cc) veli kullarından birini ziyaret etmiş gibi olur.
Bir cenazeye katılır ise;
Allah (cc) yolunda şehit olanların cenazesine katılmış gibi sevap alır.
Bir Mümin’i giydirir ise;
Allah (cc) öbür alemde kendisine cennet hullelerinden giydirir.
Bir yetime iyilik ederse;
Kıyamet günü Allah (cc) ona arşının altından lutfunu yağdırır.
İlim meclislerinden birinde hazır olur ise;
Nebilerin ve resullerin meclislerinde bulunmuş kadar sevap alır.
Bir kimse, bu on günleri değerlendirir ise, Cenab-ı Hak o kişiye on ikramda bulunur.
1 – Ömrü uğurlu ve bereketli olur.
2 – Malında bereket olur, artar.
3 – Allah onun çoluk çocuğunu korur.
4 – Günahlarına kefaret olur.
5 – Yaptığı iyiliklere kat kat sevap alır.
6 – Ölüm halini kolay eder.
7 – Kabrindeki karanlık günlerine aydınlık verir.
8 – Mizanında iyilik tarafını ağır bastırır.
9 – Ahirette düşük hallerden, rezil ve zelil olmaktan kurtarır.
10- Cennetteki derecelerini yükseltir.
Son olarak şuna da işaret edelim ki, İmam Buhârî'nin belirttiğine göre, Abdullah İbni Ömer ve Ebû Hüreyre zilhiccenin on gününde çarşı pazara çıkıp yüksek sesle tekbir alırlar, onları görenler de aynı şekilde  tekbirlerle onlara eşlik ederlerdi.
Bugünlerde yapılacak ibadet ve iyiliklerin cihad ile kıyaslanması ve  şehit olduğu için geri dönmeyen kimsenin cihadı hariç, diğer cihadlardan da faziletli olduğunun bildirilmesi bu günlerin önemini göstermeye yeter.

Yazarın Diğer Yazıları