Mehmet Kaçar

İnsanlara sınırsız özgürlük verildi mi? Yani insan sınırsız özgür olur mu?

Mehmet Kaçar

Sınırsız özgürlük sadece Allah (C.C)’a aittir ve adına da Küllü irade denir.

Sınırlı özgürlük ise insana aittir ve bunun adına da Cüz’i irade denir.

Diğer yaratıklarda ise irade ve özgürlük hakları yoktur ve sadece verilen emre itaat ederler.

Biz burada insan denen bireyin özgürlüğünden bahis edeceğiz.

Bireyin yani bir kimsenin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Sınırsız bir özgürlük insana verilmemiştir. Eğer insanlara sınırsız özgürlük hakkı tanınmış olsa idi yeryüzünde ve kendi aralarında kaos, anarşizm, terörizm oluşurdu. Huzur ve ahlak biterdi. Onun için dünyanın hiçbir yerinde sınırsız bir özgürlük yoktur, uyulması gereken kurallar ve hukuk sistemleri vardır. Sınırsız bir özgürlüğün olamayacağını “atlıkarınca misali” ile burada açıklamak mümkün olacaktır.

“Faraza, lunaparkta insanların atlıkarıncaya bindiğini bir nebzecik olsun düşünün. Devamlı dönen ve dönerken zevk alabilen insanlar bu dönme halinde zevk duyarlar. Hatta zevk çığlıkları atabilirler. Ne var ki bu dönme esnasında bir şeyler ters gittiği zaman veyahut atlıkarıncayı çeviren mekanizma/makine bozulur. Makinenin başında bulunan teknisyen atlıkarıncadakilere şöyle nida eder:

“Makine bozuldu, atlıkarıncayı durduramıyorum.” O andan sonra, o kişiler için biraz önce zevk veren dönme hali o sesi duyduktan sonra bir işkenceye dönüşür. Sınırsız özgürlük peşinde koşan insan, motoru bozulmuş atlıkarınca üzerindeki insanlar gibidirler. Sınırsız özgürlük duygusu insana mutluluk değil, ıstırap veren bir hale dönüşüverir.(Bkz. Ali Köse(ed), 21. Yüzyılda Dinin Geleceği Kutsalın Dönüşü, İstanbul: Timaş yayınları, 2014, s, 237).

Dolaysı ile, Allah(C.C)’ın iradesine teslimiyet, insanı özgürleştirir. O teslimiyeti yakalayamayan insan için bu dünya bir cehennem çukuruna döner ve işkence halini alır.

Seçme özgürlüğünün olması demek, insanın dilediğini yapması manasına asla gelmemeli.

Nasıl ki insan bu dünyada dilediğini yapma özgürlüğüne sahip değilse, ahretle ilgili konularda da dilediğini yapma özgürlüğüne sahip değildir.

Bu dünyada ne kadar özgürse ve yine bu dünyada özgürce yaptıklarına karşılık ahrette de mutlak surette karşılık görecektir.

Yazarın Diğer Yazıları