Mehmet Kaçar

Kaşlara şekil vermeden sadece makina ile almak caiz olur mu?

Mehmet Kaçar

Sosyal medya, dizi filmleri oyuncularına bir göz atacak olursak, kadınları bir kenara bırakın erkeklerin kaşlarını aldırdıkları, şekil verdikleri görülmektedir. Kadınların birçoğu da kaşlarını tamamen aldırarak kalemle boyadan kaş yapmayı tercih ediyorlar.

Çok çirkin bir durum arz etmediği veyahut da bir hastalığa dûçar olmadıkça sadece süslenmek için kaş aldırmayı yüce dinimiz iyi görmemiştir.

“Dövme yapan ve yaptıranlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah(C.C)’ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah(C.C) lânet etmiştir.” (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120) 

Hadisi şerifte geçen bu hükümler erkek –kadın ayrımı olmaksızın, Müslüman olan herkesi kapsamaktadır.

Dolayısı ile kaşlardan alarak inceltme yapmak caiz görülmemiştir.

Allahü Teâlâ(C.C) her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır.

Birlik(Teklik ve yaratanın) mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek(korumak), sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah(C.C)’ın uygun gördüğü ve ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.

Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır.

Zirâ böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mes’uliyet altına sokabilir. Belki dinden etmez amma sorumluluk yükler.

Erkeklerin kaşlarındaki eğri büğrü ve kaba kılları almasının ise dinen hiçbir sakıncası yoktur. Ancak makineyle kaşların tamamını alarak inceltmek ve kaşların ortasındaki kılları almak caiz olmaz. 

Yazarın Diğer Yazıları