Mehmet Kaçar

Onbir ayın sultanı denmesinin nedenlerinden biride rızkın bereketlenmesidir!

Mehmet Kaçar

Allah (C.C) yarattıklarının ve hassaten de insanların rızkına kefil ise, neden insan için ancak çalıştığı var deniliyor?

Allah(c.c) rızka kefildir; Necm suresi 39. ayette “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır” deniliyor. Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir?

“Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’ın üzerine olmasın!”(Hud, 11/6) mealindeki ayeti kerimede, bütün insanların ve diğer canlıların taahhüt ve tekeffül edildiğine işaret edilmiştir. “Rızkını üstlenmeyen nice canlılar vardır ki, onları da sizi de Allah rızıklandırır. O her şeyi işiten, her şeyi bilendir.” (Ankebut, 29760)mealindeki ayeti kerimede ise, rızkı tedarik edemeyen, aciz ve iktidarsız olan canlıların varlığına dikkat çekilmiştir.

Gerçekten say ve gayretlerini sarf edenlerin rızkı verildiği gibi, böyle bir çabadan yoksun olanların rızkı da verilmektedir.

Allah(C.C) tekeffülünden bahsedilen ayetlerde, çalışıp çabalayan canlıların yanında bu çalışmayı yapmayan veya yapamayan canlıların da rızkının Allah’a ait olduğuna dikkat çekilmiştir.

‘İnsan emeğinin karşılığı’ndan bahseden ayetlerde ise, rızkını temin etmeye çalışan canlıların rızkının da gerçekte Allah’a ait olduğuna işaret edilmiştir.

Bununla beraber, Allah’ın taahhüdünde olan rızık, ölmeyecek kadar muhtaç olunan zaruri rızıktır. Daha yukarıdaki bir mertebede rızkı tedarik etmek kişinin çabasına bağlıdır. İlahi tekeffül bu çabaya paralel olarak zaruri ihtiyaç dışındaki rızkı üstüne almış olur.

Şunu asla unutmamalıyız. Zayıf ve çaresizlerin rızıklarını umulmadık yerlerde, belki göklerden, belki yerlerden ve belki de denizlerin diplerinde yaşamaya çalışan canlılara hiçten ve bütün yavrularına daha bizim bilmediğimiz başka yerlerden ve bütün hayvan diye nitelenen canlılara bahar mevsiminde adeta sırf gaybdan infaklarını bilfiil tekeffül ederek bilmüşahede vermekle; esbabperest insanlara dahi, esbab perdesi diye isbat ve ilan ettiği gibi; pek çok ayeti Kur’an ayeti kerimesinde sınırsız şahitleri ve sınırsız şahitlik edecek varlıkları, ittifakla görmek mükündür. 

Her avrlık kendi rızkı için çalışır çabalar ve Allah’a kulluk ederek o rızkını sahibi olur. 

Yazarın Diğer Yazıları