Mehmet Kaçar

Sözü gece karanlığında düşünüp düzenler, Allah'ın gördüğünü unutuverirler!

Mehmet Kaçar

Bazı kimseler vardır ki, onlar hasbelkader gelmiş oldukları makamları sayesinde kendilerini halklı görerek yalan yanlış ne varsa konuşurlar. Hatta kendilerini en doğru olarak gördükleri için karşıdan doğru söyleyeni asla kabul etmezler. Onlar yalanlarının doğru kabul edilmesinden başka yol olmadığını düşünerek, kimsesiz kuytu köşe gibi olan beyinlerinde planladıklarını dışa vurarak Yestehfune minen nasi velâ yestehfune minellahi vehüve meahüm iz yübeyyitüne mâ lâ yerdâ minel kavli, ve kânellahü bime ya’melüne muhîtan. “İnsanlardan gizlerler de –razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan- Allah’tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır(görmektedir/bilmektedir.(Nisâ 108)

Haksız menfaat elde edenler, başkalarının hak etmedikleri zarara uğramalarına sebep olanlari tek kelimeyle hainler emellerine bir takım tuzaklarla,  planlarla ulaşırlar, en azından ulaşmak için var güçleri ile çalışırlar ve yapmadık yalakalıkları kalmaz. Kendi kişiliklerinden ödün vere vere hiçbir kimlikleri kalmaz.

Bunlar kendi efendileri ve hain beyin fikirleri ile gizli gizli görüşüp ne yapıp edeceklerini düşünürler ve onlarla sürekli istişare halinde olurlar. Tertipler içerisine girerler onu çevrelerine iyi görünerek doğru kabul ettirmek için var güçleri ile savunurlar. Bu plan ve tertiplerinin de açığa çıkmayacağını, gizli kalacağını, insanların anlamayacağını zannederek, insanları aptal yerine koyarlar.

Tecrübeler göstermektedir ki, çoğu defa bunlar dünyada ortaya çıkmakta, rezillik ve rüsvâlık hallerini yaşamaktadırlar.

Dünya hayatında yaptıklarını insanlardan gizlemeye muvaffak olsalar bile, kendilerini acındırsalar, bu yolla taraftar toplamaya çalışsalar bile, onlar bu kötülükleri yaptıklarında ilmiyle yanlarında olan ve bilgisi her şeyi kuşatan Allah’tan bir şey gizlemeleri, saklamaları asla mümkün olamaz.

Hainler, insanlar nezdinde utanç yaşamamak için hainliklerini gizleme yoluna giderlerken “her şeyin Allah’ın bilgisi içerisinde cereyan ettiğini” unuturlar ve O’ndan utanmayı da akıl edemezler.  Böylece hainliklerine devam ettikleri gibi Allah ve O’nun emirlerine yüz çevirip, kendi akıl ve görüşlerine tabi olarak onları ilahlaştırırlar. 

Yazarın Diğer Yazıları