Mehmet Kaçar

Unutmayalım! Rızkını Allah'ın verdiğine inanan kimse özgür kimsedir!

Mehmet Kaçar

Yaşadığımız şu dünya hayatında yeyip içtiğimiz ve kazandığımız ne varsa onların sahibi bizleri onlar gibi yaratan yüce Allah’tır. Bizi topraktan yaratan sahibimiz, unutmayalım ki bizim yeyip içtiğimiz ne varsa onları da topraktan yaratmaktadır. Biz bize yarayan ve yaşatan ne varsa topraktan elde ediyoruz.

İnsanın ve insanın dışındaki yaratılıp da bu dünyada yaşam sürdüren diğer canlıların rızkı âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’a aittir. Zirâ, “O razzâkı âlemdir ve âlemlere rızkı verev ve yaratandır.” 

Rabbül âlemin insan ve diğer canlıların kaç damla su içeceğini, kaç lokma yiyeceğini kaç nefes alıp vereceğini planlayandır. İşte bunun için Rasûlü Ekrem Efendimiz (S.A.V), “Kişi dünyada son lokmasını Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de bu durum şöyle anlatır: “

Eceli(yani ölüm anını) ne bir saat ileri ve ne de geri alabilirsiniz!) İnsan ve diğer canlıların rızkını daraltıp genişleten de yine sahipleri olan Yüce Allah (C.C)’tır.

Rızkın sahibi olan Yüce Allah (C.C) olduğuna göre, O’na iman etmek demek, dünyevi, dünyevi tüm zincirlerini kırıp tüm prangalardan kurtulmak demektir. Yani insan ve diğer varlıkların sahibi olan Allah (C.C) rızka kefildir ve yarattığını aç bırakmamıştır. Solucana, sülüğe rızkını veren Allah, insana mı vermeyecektir? İnsanı açlıktan ölüme terk eden veya öldüren yine hemcinsi insanlardır.

İşte insanın yüreğine ve aklına yerleştirdiği bu imandır. Bu iman sahiplerinin adına da Müslüman deniliyor. Müslüman’ın göğsünde ki bu iman ona bir ömür boyu enerji veren kaynaktır ve özgürlüğüdür. İşte inanan bir Müslüman için göğsüne doldurduğu bu imadır şahsiyet kazandıran. Her Müslüman inancı uğruna gözünü budaktan sakınmaz. Kendini esirgemez. Canını, malını özgürce Allah yolunda ve Allah için veriverir. Bu imandır, insanı dava yolunda adanmış biri kılan.

Düşmanları için en tehlikeli ve kendisine göre yırtıcı olan diğer canlılara karşı akıllı olan adam, rızkın Allah’tan (C.C) olduğuna iman etmiş Müslüman bir şahsiyettir.

Çünkü rızkı Allah’ın verdiğine iman eden bir şahsiyeti artık kimse rızkıyla terbiye edemez. Kimse onu rızkıyla tehdit ederek yola getiremez. Kimse onu rızkıyla korkutarak hakkı söylemesinin önüne geçemez.

Bir Müslüman’a rızkından dolayı ceket ilikletemez. Çünkü o bilir ki rızkın sahibi Allah’tır ve o herkese verilmek üzere rızkını yaratmıştır. Rızık için iman sahibi birine boyun eğdiremez, el pençe divan durduramaz. Haksızlıklara ve adaletsizliklere ortak edemez. Boyunduruk altına alamaz ve kapitülasyonlara boyun eğdiremez. Kimse onu rızkıyla korkutarak hakkı söylemesinin önüne geçemez. Hiçbir kimse iman sahibi birini rızkı ile tehdit ederek yola getiremez.

Zulümlere payanda, zalimlere yardakçı yapamaz. Cebine rüşvet, cüzdanına faiz, midesine haram lokma koyamaz.

Rızkın Allah (C.C) tarafından verildiğine inanan bir Müslüman şahsiyet hakkında kimse dosya tutamaz, kimse onun kirli çamaşırlarını, gizli dosyalarını ortaya dökmekle, kasetlerini, kurulan kumpasları ortaya çıkarmakla tehdit edemez.

Çünkü Müslüman şahsiyet, daha çok kazanmak sevdası için haram lokmaya, karaborsaya, haksız kazanca, fahiş fiyat uygulamasına tenezzül etmeyen, kul hakkına girmeyen ve utanacak, şahsiyetini zedeleyecek, itibarını sıfırlayacak bir geçmişi olmayan insandır. Yani rızkın Allah’tan olduğuna inanan bir kimse bunlara asla tenezzül etmez.

Rızkın Allah’tan olduğuna iman etmiş bir Müslüman şahsiyete kimse torpil yaptıramaz, torpil yapmaz ve torpil yapılmasını da istemez. Hiçbir kimsenin ona iltimas geçmesine izin vermez. Hiçbir kimse ona ihaleye fesat karıştırması için teklif götüremez. Götürenlerde gerisin geri döndürülür. Şahsiyetli, imanlı bir Müslüman’a arsa ve emlak takipçiliği yaptırarak haksız kazanç kazanılmasına izin vermez.

Müslüman bir şahsiyet şunu çok iyi bilir ki, ecelin sahibi de rızkın sahibi de Allah’tır. İnsanın diyen birisi ecelinden kaçamadığı gibi rızkından da kaçamaz ve ona takdir edilen rızık rızık sahibi tarafından verilecektir. Bunu kabul etmiyorum da diyemez.

Zira, Allah(C.C)’ın kendisine yazdığı ve kendisi için takdir ettiği bir rızka ulaşmak için de haram yollara başvurmak ahmaklıktan başka bir şey değildir. 

Yazarın Diğer Yazıları