Mükremin Kızılca

Dört Yerde Söylenecek Dört Şey!

Mükremin Kızılca

İnsanları doğru yola iletmek için son ilahi mesaj olan Kur’an’ı kerim beşeriyete her konuda yol göstermekte, huzurlu bir hayatın şartlarını vermektedir. 

İnsanların her zaman karşılaştıkları dört önemli durum karşısında dört ilahi söz bizlere telkin edilerek yol gösterilmektedir. 

Dünya tarihinde yaşanmış olaylardan örnekler arasına serpiştirilen bu çok önemli söz ve davranışlar bizlere hayatta çok daha rahat nefes aldıracak ipuçları sunmaktadır.

1- Şaşırdığımız ve gıpta ettiğimiz bir şey karşısında “Maşâallah la kuvvete illa billâh” demeliyiz. “Allah istemiş, ne güzel yaratmış, Allahın gücünün üzerine güç yoktur” demek olan bu sözü nazara karşı mutlaka söylemeliyiz.

 İnsanlar, çok güzel, harika, imrendikleri bir şey karşısında bazen kıskançlığa kapılarak karşıdakine fesatlıkla karışık bir bakış atabilmektedirler. Buna nazar denmektedir. Nazar kötü niyetle de olmayabilir ama buna rağmen karşı tarafa büyük bir etki ederek zarar verebilir. Nazar örnek olarak; iyi semirmiş bir oğlaktan tutun da yeni doğmuş bir bebeğe, güzel bir insana, bol meyveli bir ağaca gıpta ile bakıldığında, fesatlık içermese bile zarar verebilmektedir. İşte böyle durumlarda ne yapılacağını ayetlerinde Kur’an’ı kerim yol göstermektedir;

 “Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır’ deseydin ya! Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir toprak hâline geliverir.” (Kehf/39-40)

Bu ayet-i kerimede insanlara Allah’ın bol bol verdiği nimet ve güzellikler karşısında müminin ne demesi gerektiği anlatıldığı gibi nazarın koca bahçeyi nasıl kuruttuğu da anlatılmaktadır.

2- Birinden, herhangi bir zararlıdan korktuğumuzda ; “Hasbünellah ve nime’l-vekil” demeliyiz, “Allah bana yeter, o ne güzel vekildir “ manasındaki bu ayet-i kerime bütün Müslümanların dilinde dolaşan çok veciz bir cümledir. Allah cc peygamberimiz zamanında yaşanan bir korku sırasında böyle söyleyen müminlerin davranışını Âl-i İmrân Suresinin 173. Ayetinde;

“Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” dediler.”

3- Kendisine tuzak kurulan birisinin “Ve üfevvizu emri ilellah Vellahü basirun bil-ibad” demesidir. Firavuna karşı zayıf bir durumda tebliğe çıkan Hz Musa’ya Allah tarafından söylettirilen bu söz Mümin s. 44. Ayettir;

 “Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla görendir.”

Bir sıkıntı halinde, istenmeyen haksız bir zulüm karşısında  “İşimi, halimi Allaha havale ediyorum, o kullarını hakkıyla görendir.”

Anlamındaki bu ilahi söz söylenirse kötü durumlarda cenabı hak bunu o kuldan bertaraf edeceğini, musibetten ve tuzaktan koruyacağını beyan etmektedir.  

 4- Kendisine bir gam, keder, tasa isabet edenin; “La ilahe illa ente sübhâneke inni küntü minezzâlimin”  demesi gerekir. Yunus a.s, balık tarafından yutulunca o karanlık ve nemli ortamda bu sözü söyleyerek Allah’ı zikrettiği ve sadece ona iltica ettiği beyan ediliyor ve takip eden ayette de nasıl kurtarıldığı anlatılıyor.

Allah cc  Enbiyâ Suresinin 87. Ayetinde;  

 “Zünnûn’u (balık sahibi, yunus a.s.)da hatırla Hani öfkelenerek gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.”   

Bu dört önemli ayeti lüzumu durumunda ve her zaman okunduğunda, Allah cc mümin kullarını kurtaracağını vaat ediyor; 

“İşte biz müminleri böyle kurtarırız”

Biz Müslümanlara düşen tam bir iman ve teslimiyetle Allah’a, onun aramızda bıraktığı kitabına ve son peygamberinin sünnetine teslim olmaktır.

Allah c, imandan ve Kur’an’dan ayırmasın!

Yazarın Diğer Yazıları