Mükremin Kızılca

Ermenek'te Dört Vakıf- 1

Mükremin Kızılca

19. yüzyılda Ermenek Güneyyurt bölgesinde yer alan dört vakfın muhasebesi:

Gargara Halil Bahadır Mektep Vakfı
Gargara Abdüllatif Camii Vakfı
Yukarı İzvit Camii Şerif Vakfı
Aşağı İzvit Köyü Hacı Kasım Camii Vakfı
 
1- 1865 Gargara Abdüllatif Camii Vakfı Muhasebesi

Gargara (Güneyyurt / Ermenek / Karaman) beldesinde yer alan Abdüllatif Camii (bugünkü goca cami, merkez camii) vakfının yıllık muhasebesini Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirdim. 

Gargara Köyü Abdüllatif Camii Vakfı Muhasebesi 1865

Evkâf-ı hümayuna mülhak içil sancağına tabi Nevahi kazası Gargara köyündeki Abdüllatif Camii şerifi vakfının mütevellisi ve cami imamı Mehmet Efendi marifetiyle 1280 / 1865 senesi martı başından şubatı sonuna kadar bir yıllık dönemin icra edilen muhasebesidir.  

Defter numarası 1, evrak numarası 13
Eyaleti Karaman
Sancağı İçil
Kazası Nevahi
Köyü Gargara 
Hayratı: cami-i şerif
Vakıf adı: Abdüllatif Camii vakfı
Vakıf mütevelli heyeti başkanı: Mehmet Efendi 
Muhasebe yılı 1280 / 1865

Gelirleri- 1279 yılından kalan fazla 385 kuruş 30 para
Gargara köyünde bulunan bağların kira geliri 50 kuruş
Gargara köyünde bulunan tarlaların öşrü 1232 kuruş 20 para. 
Toplam 1668 kuruş 10 para
Görevler, masraflar ve hazine payı: 1168 kuruş 10 para. Gelecek yıla aktarılan: 500 kuruş

Giderleri- Vakıf denetçisi (Nâzır) Osman Efendi 100 kuruş
İmam Mehmet Efendi 150 kuruş
İmam Mehmet Efendi mütevellilik hakkı 150 kuruş
Caminin aydınlatma ve ısıtması için 66 kuruş 30 para
Caminin dam tamirine 89 kuruş 
Toplam 555 kuruştur. 

İshak ve Yakup efendilerin eyyâm-ı hâliye / boş günler varidatı üçte iki yıllık hissesi olup zabıt tutanağıyla ihale olunduğundan mültezim / zekâ ve öşür toplama görevlisi Garabetten tahsil edilen: 450 kuruş 
Yazıcı maaşı 127 kuruş 20 para
Muhasebe harcı 35 kuruş

Toplam 1168 kuruş 10

31 Mayıs 1865 günü Gargara köyü Abdüllatif Camii vakfının muhasebesi şer’i şerife / yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmış ve bu şekilde ibra edilerek yazılıp mühürlenmiştir. 

Ermenek Kadısı Seyit Ali Rıza Ali Zade 

Kaynak: BOA Evkaf defterleri EV_d_11011_00016 Belge Özeti :   Evkaf-ı Hümayun Nezareti'ne bağlı İçel sancağındaki vakıfların bir yıllık muhasebe kayıtları. Belge Tarihi: H-24-10-1282

2- 1853 Gargara Halil Bahadır Mektep Vakfı Muhasebesi 

Evkâf-ı hümayuna mülhak içil sancağına tabi Nevahi kazası Gargara(Güneyyurt / Ermenek)  köyündeki Halil Bahadır Mekteb-i şerifi vakfının sıbyan muallimi mütevellisi Mehmet Efendi marifetiyle 1269 / 1853 senesi martı başından şubatı sonuna kadar bir yıllık dönemin icra edilen muhasebesidir.  

Defter numarası 1, evrak numarası 14
Eyaleti Karaman
Sancağı İçil
Kazası Nevahi
Köyü Gargara 
Hayratı: Sıbyan Mektebi
Vakıf adı: Halil Bahadır
Vakıf mütevelli heyeti başkanı: Sıbyan muallimi Mehmet Efendi 
Muhasebe yılı 1269 / 1853

Gelirleri- Gargara köyünde bulunan tarlaların öşrü 400 kuruş
Görevler, masraflar ve hazine payı: 325 kuruş
Vakıf fazlası: 75 kuruş
Gelecek yıla aktarılan: 75kuruş. Bu fazla gelecek yılın muhasebesine eklenmek üzere Mehmet Efendi zimmetinde bırakılmıştır. 

Giderleri- Mehmet Efendi uhdesindeki üçte iki hisse sıbyan muallimliği için: 150 kuruş
Mektebin çatı onarımına harcanan: 150 kuruş
Muharrir maaşı: 20 kuruş
Muhasebe harcı: 5 kuruş = 325 kuruş 

23 Şubat 1865 günü Gargara köyü Halil Bahadır sıbyan mektebi vakfının muhasebesi şer’i şerife / yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmış ve bu şekilde ibra edilerek yazılıp mühürlenmiştir. 

Mühür: İçil ve Alaiye Evkaf Müdürü: Ermenek Kadısı Seyit Ali Rıza Ali Zade 

Kaynak: BOA Evkaf defterleri EV_d_11011_00016 Belge Özeti: Evkaf-ı Hümayun Nezareti'ne bağlı İçel sancağındaki vakıfların bir yıllık muhasebe kayıtları. Belge Tarihi: H-24-10-1282

Yazarın Diğer Yazıları