Mustafa Özyurt

İsa as. Peygamberlikten önce 40 gün ilticası ve tecrübe dağı 

Mustafa Özyurt

İsa a.s. göğe yükseltildikten 40 sene sonra, Hz. İsa'nın şeytanla karşılaştığı tutku veya tecrübe dağı diye isimlendirilen dağa teleferikle çıkıp manevi ortamın yanı sıra tepeden bir Eriha manzarası da izleyebilirsiniz. 
Îsâ a.s., semâya çıkarıldıktan kırk sene sonra (M.S. 70 yıllarında) Romalılar, kumandan Titus önderliğinde Kudüs’ü yağmaladılar. Yahûdîlerin bir kısmını öldürürken, bir kısmını da esir aldılar. Tevrât ve diğer kitapların hepsini yaktılar. Kudüs’ü harâbeye çevirip Süleyman Mâbedi’ni yıktılar. Mâbedden geriye sadece bir duvar kaldı. Yahûdîler bugün “Ağlama Duvarı” Batı Duvarı)olarak bilinen bu kalıntının önünde o günlerin anısına ağlayıp gözyaşı dökerler. Bundan sonra yahûdîler toparlanamadı, hor ve hakir olarak yaşadılar.
LUT KAVMİNİ HELAK OLDUĞU ÖLÜ DENİZ 
Eriha’nın 8 km kuzeyinde bulunan Lut Gölü (Ölü Deniz/Dead Sea) seyahatimizin ve 4 günlük tur programımız: Dünyanın karadaki en çukur bölgesi olan deniz seviyesinden 408 metre aşağıdaki Ölü Deniz, Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Sodom ve Gomore kavimlerinin işledikleri suç yüzünden helak oldukları yer. Bazı nadir mikroorganizmalar hariç; ne flora ne de faunanın bu denizde yaşayamaması gölün adının Ölü Deniz olmasını açıklar. Bazı nehirlerce taşınan balıklar da gölün tuz oranının yüksek olmasından dolayı hemen ölüyorlarmış.
Lut Gölü isminin verilmesinin nedeni ise; Hz. Lut’un peygamber olarak gönderildiği kavminin yaşadığı Sodom ve Gomore şehirlerinin bu gölün altında kaldığına dair olan inançtır. Kuran-ı Kerim’de yazılanlardan ve tarih bilgilerinden yola çıkılarak bölgede yer alan volkanik kalıntılar, deprem izleri, çoraklaşmış toprak ve kraterlerin oluşumu gibi birçok detay incelenmiş ve şehrin bu gölün altında yer aldığına kanaat getirilmiştir.
Kuran’-ı Kerim’de Araf ve Hicr Sureleri’nde bu konu hakkında şu ayetler yer almaktadır;
“Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? “Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz.”… Ve onların üzerine bir azab sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkarların uğradıkları sona bir bak işte. (Araf Suresi, 80-84)
 “Anında yurtlarının üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda ‘derin bir kavrayışa sahip olanlar’ için gerçekten ayetler vardır. O şehir de gerçekten bir yol üstünde hala durmaktadır. Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. (Hicr Suresi, 74-77)
Ölü Deniz’in çamuru ile tuzlu suyunun birçok cilt sorununa iyi geldiği ve şifalı olduğu söylentisinden Yahudiler ve Hristiyan turistler belli bölgelerde yüzüyorlar. 

Yazarın Diğer Yazıları