Mustafa Remzi Samancı (Kul Remzi)

Deli Gönül!

Mustafa Remzi Samancı (Kul Remzi)

Düştüm aşkın deryasına bildi aşkı deli gönül
Belli değil gün güneşim bildi narı deli gönül

Sorgu sual içindedir acılarla iç içedir
Varlığı bir meçhuldeydi kendin bilmez deli gönül

Çeşit çeşit dostu ola sohbet ile kalbi dola
Has bahçesi sevgi dola lutuf ister deli gönül

Eyliyorken gönle savaş azap olur cana uğraş
Çatılıyor orada kaş tebessüm eyler deli gönül

Sarılırken şevki narı giriş ola hal zamanı
Muhabbetli kara sevda ister ola deli gönül

Etmeyesin sen hasreti vuslat ola her nisbeti
Aşkın ola sermayesi yak canı der deli gönül

Kul Remzi de söz eyledi ilk sözü son sözüm dedi
Delicedir bir yar sevdi ayalimdir deli gönül

Yazarın Diğer Yazıları