Mustafa Remzi Samancı (Kul Remzi)

Geçermiş

Mustafa Remzi Samancı (Kul Remzi)

O can beni,  ateşine çağırsa,
Aleviyle, dumanında yoğursa,
Beni benden alıp canda bulursa,
Belki yare, kırgınlığım geçermiş.

Onsuz dünya haram ola bilirse,
Yanar dağın,  ateşiyle gelirse,
Bu can ola, onun için ölürse,
Belki yare, kırgınlığım geçermiş.

Hoş görüyle,  eyler ise sözleri,
Ummanına çekse beni gözleri,
Yüreğinden belirirse nazları,
Belki yare, kırgınlığım geçermiş.

Boz dağlara açan taze gül olsa,
Semalara kokusunu bir salsa,
Yanmak için, cehennemim o olsa 
Belki yare, kırgınlığım geçermiş.

Kara kışta semadaki kar ise,
Gözlerimden akan yaşım sel ise,
Allah için şu kalbime girerse,
Belki yare, kırgınlığım geçermiş.

Kul Remzi de hasret ile ölürse,
Yar duyarda,  makberime gelirse,
Toprağımdan bir avuçta alırsa,
Bilsin ola kırgınlığım geçermiş.

Yazarın Diğer Yazıları