Mustafa Remzi Samancı (Kul Remzi)

Yüreğim!

Mustafa Remzi Samancı (Kul Remzi)

Bakışla içinde yaprak kuruyor
Her demde kanayan olur yüreğim
Gözlerim bir anda hüzün doluyor
Durmadan kanıyor naçar yüreğim

Damlalar kuruyor akmaz gözyaşım
Zehire bürünmüş su tatlı aşım
Sevdası pusulu ağrıyor başım
Durmadan kanıyor naçar yüreğim

İçimde virane yeşil meralar
Akıllar divane mantıksa ağlar
Hayatsa bilmece bitiyor canlar
Durmadan kanıyor naçar yüreğim

Ruhumsa bedeni bakar terk eder
Ram olun gönülse olur derbeder
Akibet yazılmış bekliyor makber
Bayrama erişen hoşnut yüreğim

Kul Remzi sözünü eyler burada
Akibet hayaldir gördüm şurada
Kaderim benimle ol yan yana
Olanlar oldu da çeker yüreğim

Yazarın Diğer Yazıları