Oktay Mermer

Konya Büyükşehir Belediyesi AKÖREN İlçesi Hizmet Bekliyor..!

Oktay Mermer

Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi, 12.11.2012 tarinde çıkan Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olmuştur.

İllere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki  mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek olarak düzenlenmiştir.

Yine üst ölçekli Nazım İmar Planları, 1/25000’lik ve 1/5000’lik planlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta ve yine Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmaktadır.

Bu arada yine Büyükşehirlerde İl Özel idareleri kapanıp belediyelerin bünyesine geçmiştir.

Neticede Büyükşehir olan yerlerde il sınırının yönetimi, hizmet alımı noktasında tamamen Büyükşehir belediyesi kontrolüne geçmiş, ilçe belediyelerine aktarılan paradan da kesinti yapılarak yine Büyükşehir’e aktarılması sağlanmıştır.

Böyle olunca Büyükşehirlerde özellikle Konya gibi il sınırı geniş illerimizde hizmetin ulaşımı merkezden ister istemez zorlaşmıştır.

Buna rağmen Konya Büyükşehir Belediyemizin ilçe belediyeler ile iyi koordine olarak bu hizmeti en iyi şekilde verdiğini ve vereceğini düşünüyorum.

Bende bir Akören’li Mühendis olarak Akören ilçesinde şu ana kadar özellikle merkezde  çok fazla bir hizmet göremedim.

Bir şehrin önce planlanması lazım ki ondan sonra diğer hizmetler gelsin. 

Onun içinde şehrin kadastrosu tamamlanmış, hali hazır haritalarının tamamlanmış olması gerekir.

İvedi olarak 1/25000’lik leke planları yapılır daha sonrada 1/5000’lik 40 yıl sonrası hesap edilerek nazım planları Büyükşehir Belediyesi tarafından bitirilmesi gerekir ki ilçe belediyesi de 1/1000’lik uygulama planlarına uyarak yerleşim yerlerine yeni binalar yapabilsin, cadde ve sokaklarını açabilsin.

Ben buradan  Konya Büyükşehir Belediyemize sesleniyorum.

Akören ilçemiz Torosların eteğinde, tarım arazisinin çok fazla olmadığı, üniversitesi,  çalışkanlığı ve de okuma oranı yüksekliği ile şirin, her ilçemiz gibi hizmetin en iyisini almaya layık bir ilçemiz.

Akören ilçemizdeki yapılacak  üst ölçekli planlarda,  üniversitede okuyan  gençlerimizi,  ilk ve orta öğrenimdeki çocuklarımızı, emekli olup değişik yörelerde görev yapıp ilçemize gelip yerleşen emeklilerimizin isteklerini göz önüne alarak, ilçemizde ticaretten, tarımdan, emekli olmuş, hala çalışmaya devam eden  memur ve  işçilerimizi dikkate alarak  onların daha refah  daha huzurlu daha mutlu yaşayabilecekleri ortamına uygun planlar istiyoruz.

Özellikle üniversite gençliğini 7/24 Akören ilçemizde tutacak ve onların eğitimlerindeki başarıyı artırdığı gibi güzel vakit geçireceği ortamların olacağı sosyal donatılar istiyoruz.

Çocuklarımıza daha modern parklar, bilişim ve teknolojiden yararlanabilecekleri salonlar açılmasını istiyoruz.

Emeklilerimizin huzur içinde oturup, sohbet edeceği, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceği mekanlar, fizik tedavi merkezlerinin olduğu sosyal donanımlı tesisler, kadınlarımıza el sanatları öğrenecekleri, gençlerimize meslek edindirme atölyelerinin olduğu onlara iş imkanı sağlayacak şartların oluşturulmasını istiyoruz.

Alt yapımızın (yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu)  eksikleri ile tamamlanmasını istiyoruz.

Şimdiye kadar hükümetimiz vatandaşına söz verdi ve verdiği her sözü yaptı.

Şimdi de lütfen Akören ilçemize ve tüm ilçelerimize kanun çerçevesinde gerekeni yapın. 

Biz halk olarak istiyoruz, siz de seçim öncesi söz verdiğiniz gibi yapın!

Unutmayın, seçilenler vatandaşın hizmetkarıdır. 

Akören’deki , Konya’daki , tüm her şehirde yaşayan Akören’lilerin isteği bu yönde. 
Yetkililere bir kez daha duyurulur. 

Sözün özü: “AĞLAMAYAN ÇOCUĞA EMZİK VERİLMEZMİŞ”

Yazarın Diğer Yazıları