Oktay Mermer

Müslümanlar İçin Kudüs Neden Önemli?

Oktay Mermer

Kudüs şehri, dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. 
Üç semavi dinin kutsal yerlerini barındıran Kudüs, tarih boyunca defalarca savaşa sahne olmuştur.
Hatta bu savaşların bazılarında şehrin büyük bir kısmı yıkılmış ve daha sonra tekrardan inşa edilmiştir.
Müslümanlar için üç kutsal şehir vardır. 
Bunlar Mekke, Medine ve Kudüs’tür. 
Hz. Peygamber; "Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. 
Mekke'deki Mescidu'l-Haram'a, Medine'deki benim bu mescidime ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya,  buyurmuştur.
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'yı bağrında barındırması ve Resulullah (s.a.s.)'ın İsrâ ve miraç mucizesine şâhid olması bu üstünlüğünün sebeplerinin başında gelir. 
Yüce Allah, Kur'anı Kerim'de şöyle buyurur: 'Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir.' (İsra, 17/1)
Nitekim bu tavsiye doğrultusunda Hz. Ömer, Hicretin 14. yılında miladi takvime göre 636 yılında Islâm ordularını Suriye, Irak, Filistin ve Misir cephesinde Yezid b. Ebu Süfyan, Ubeyde b. Cerrah ve Allah'ın kılıcı Halid b. Velid (ra) komutasında göndermiştir. 
Bu ordular Allah'ın izniyle zaferden zafere koşmuşlar ve nihayet Kudüs'de bu seferler sonucunda Hz. Ömer'in de Kudüs topraklarına ayak basması ve gayrimüslimlere eman vermesiyle üçüncü haremimiz olan Mescid-i Aksa bölgesi de artık Müslümanlar'ın eline geçmiştir.
Peygamber Efendimiz (sav)'e Kuran-i Kerim tebliğ edilmeye başladığında, en önemli ibadetlerimizden biri olan namaz Mescid-i Aksa'ya dönülerek kılınmıştır. 
İlk kıblemizin Mescid-i Aksa'nın Kudüs şehrinde bulunması, bu şehrin tüm Müslümanlar olarak kutsallığını açıkça ifade eder.
Kutsal topraklar da yaşayan sivil vatandaşların yaşadığı vahşete karşı Türkiye devleti  İsrail’i  sert sözler ile uyardı. 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Başkanı Orgeneral David Petraeusa olası bir Türk-ABD sıcak çatışmasında neler olabileceği soruldu.
Orgeneral David Petraeusa ;
Orada durup iki defa düşünmeleri lazım. 
Türklerden bahsediyoruz, kontrolümüzdeki Araplardan değil. 
Düzenli taktik ve biz de bile olmayan disiplinli bir orduya sahipler.
Geri çekilme gibi bir huyları yok ve bu olasılığı hiç düşünmüyorlar. 
Top yekün savaşan bir millet. 
Olasılık hesapları yapmıyorlar, akıllarında toprakları ve dinleri varsa kaygılanıp sonlarını düşünmüyorlar.
Son iki yıl içinde ABD PYD’ye teknik bilgi aktarımı yapmış ancak Türkiye karşısında hiçbir başarı sağlanamamıştı. 
Bunu söylememem gerekir ama sırf bu yüzden onlarca ABD’li general ya emekli edildi yada kovuldu.
Ülkeye giriş yapan her ABD ve Avrupalı turist adım adım izleniyor. 
Şuan böyle kritik bir durum hem bizim için hem dünyanın geri kalanı için çok büyük bir risk teşkil eder.
Bu sözleri söyleyen eski ABD’li general Türk Devletinin gücünü ve Türk ordusunun kararlığını tüm dünya’ya bir kez daha bildirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk'ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini   günümüzde de Türk Dış Politikasının temel dayanağını olarak oluşturmaktadır.
Şunu tüm dünya bilmelidir ki TÜRKİYE CUMHURİYETİ  DEVLETİNİN hiç şakası yoktur. 

Yazarın Diğer Yazıları