Ramazan Sayar

Kesik çayır biçilir mi?

Ramazan Sayar

Devir Osmanlı dönemi, Konya valisinin yakışıklı yağız uzun boylu bir yaveri vardır.

O' nu Konya ve Meram bölgesinin halkı iyi tanır ve severlerdi.

Meram Konya’nın bağlarıyla, bahçeleriyle tanınan güzel yerlerinden biridir.

Konya valisi bazı seneler Meramda otururdu.

Bu yörede zaman zaman Konya Mevlevi dedeleri ve Çelebileri de bulunurdu.

Valinin yaveri, Mevlevi çelebilerinden aslen Konyalı olmayan hatun bir güzele sevdalanmıştı.

Bu sevdanın öğrenilmesini herkesten saklarlardı.

Zaman zaman gece zerdali bahçesinde buluştukları da olurdu. Gene böyle bir gece buluştuklarında el ele oldular.

Geleceklerini, palanlarını konuşuyolardı. Sevdaları ruhlarını sarmıştı.

Uzaklardan hissedilen ne Konya ne paşa ne de zerdali ağaçları vardı. Kendi geleceklerinin rüya aleminde idiler.

Lâkin onları takip, eden sekiz kişiden oluşan Konya gençlerinin kurşunları, Yaveri sevgilinin dizleri üzerinde cansız bırakacaktı.

Sabah olduğunda, çelebi kızı cansız yatan Yaverin baş ucunda incecik çayırların üzerinde buldular.

Vali, paşa yaverinin yanık künyesini memleketindeki annesine gönderdi.

Vali Paşa’nın içi yanıyordu suçlular cezalandırıldı. Lâkin bir yiğit yok edildi.

Arkasında “ince çayır biçilir mi?” Türküsü sevdalıların yiğitlerin dillerinde söylenmeye başlandı.

KESİK ÇAYIR BİÇİLİR Mİ? 

Kesik çayır biçilir mi?
Sular soğuk içilir mi?

Bana yardan geçti derler.
Seven yardan geçilir mi?
***
Aman desinler desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler
***
Ankara’nın tiren yolu
Gâhı eğri gâhı doğru
Canım benim anadolu
Gideyim mi senden gayrı
Aman ben yandım
***
Yandım yandım yandım
Ellerin memleketinde
Eylendim kaldım

Yazarın Diğer Yazıları