Ramazan Sayar

Menteşeli Menteşeli!

Ramazan Sayar

Menteşeli Menteşeli.
Del'oldum derde düşeli.
Üç gün oldu yar gideli.
Tükenmez derdim yalınız alınız.

Loras'tan bir bulut ağdı.
Sulu sepen karlar yağdı.
Yolcularım hanlarda kaldı.
Kaldım evlerde yalınız yalınız.

Derviş olsam giysem hırka.
Kimsem yoktur versem arka.
Götürdüler Şam'a da şarka.
Kaldım evlerde yalınız yalınız.

Menteşeli türküsünün hikayesi halk müziği açısından büyük bir olgunluk örneği olan Menteşeli Türküsü:

Kocasını oğlunu ve damadını seferberlik yıllarında Yemen'e gönderen;Fatma ananın yakmış olduğu içli bir ağıttır.

Mengene yöresinde mutlu bir hayatları vardır Menteşeli ailesinin. Bir gün gelir erler seferberlik dolayısıyla askere çağrılır. Fatma ana kocasını oğlunu ve damadını büyük bir yüreklilikle uğurlar. Kendisi kızı ve gelini ve beş altı torunuyla kalakalır.

Bunlara kendisi bakar kendisi yedirir kendisi içirir. O yıl Konya'da büyük bir kış olur ki yıllardır görülmemiş bir kış.

Kurtlar şehre üşüşür. Bu zorlu kış pek çok ana baba ve çocuğu kara toprağa çekmiş. Bu dar günlerde Fatma ana büyük bir fedakarlık yapmış. Yememiş yedirmiş. Giymemiş giydirmiş.

Günlerden bir günde gidenlerin dönüşünü bile göremeden de bu dünyadan ayrılıp kara toprağın bağrına gitmiş.

Yazarın Diğer Yazıları