Zazadin Hanı: Selçuklu Dönemine Işık Tutuyor

Konya-Aksaray arasında tarihi kervan güzergâhında konumlanan Zazadin Hanı, tarih ve mimari açıdan önem taşıyan bir yapıdır. İşte, bu tarihi hanın detaylı incelenmesi…

Konya-Aksaray arasında tarihi kervan güzergâhında konumlanan Zazadin Hanı, tarih ve mimari açıdan önem taşıyan bir yapıdır. İşte, bu tarihi hanın detaylı incelenmesi…

SELÇUKLU DÖNEMİ YAPISI

Zazadin Hanı, Tömek Köyü yakınlarında, Konya-Aksaray arasındaki kervan güzergahında yer alır. Doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı bir oturum alanına sahip olan han, avlu ve kapalı/barınak bölümlerini içeren iki yapı kütleli olarak inşa edilmiştir.

MİMARİ ÖZELLİKLER

Hanın dış cephe duvarları, farklı geometrik formlarda tasarlanmış prizmatik kuleler ve payandalarla desteklenmiş, dikkat çekici bir mimari anlayışa sahiptir. Cephe duvarlarında kullanılan taşlar, değişen renkleri ve yapı malzemesi olarak kullanılan devşirme taşlar, hanın estetik özelliklerini vurgular.

TAÇKAPI VE GİRİŞ EYVANI

Güney cephesinde yer alan taçkapı, dikkat çeken bir yapı öğesidir. Dışa taşan dikdörtgen prizmalı kütle üzerine yerleştirilmiş olan taçkapı, özgün bir mimari örnektir. Kapı, çeşitli geometrik kompozisyonlar ve silmelerle süslenmiş, dikkat çekici bir estetik anlayışı sergilemektedir.

Giriş eyvanı, basık kemerli kapı ile girilen avluya ulaştırır. Avlu, çeşitli mekanlarla çevrili dikdörtgen planlı bir alandır. Güney kanadında yer alan mescit, avlunun estetik ve fonksiyonel özelliklerini zenginleştirir.

DETAYLI İNCELEMELER VE KAZI ÇALIŞMALARI

1996 yılında yapılan kazı çalışmalarında, hanın içinde altıgen döşeme tuğlaları ele geçirilmiştir. Bu kazılar, hanın tarihine ve yapısına ışık tutacak arkeolojik verilerin elde edilmesine olanak sağlamıştır.

SELÇUKLU SULTANLARI VE MİMAR KÖPEK

Hanın kitabelerinde belirtilen bilgilere göre, Selçuklu Sultanları I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde tamamlanmıştır. Mimar olarak tanınan Sâdeddîn Köpek, aynı zamanda ünlü Selçuklu Emiri, Emîr-i Şikâr, nakkaş ve mimar olup, hanın mimarı olarak da kabul edilmektedir.

Zazadin Hanı, hem mimari özellikleri hem de tarihsel önemiyle bölgenin kültürel mirasına katkı sağlamaktadır.

Bakmadan Geçme