20 Yıldır sizinleyiz

Konya Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Emin Türk '2003 yılında Konya'da hizmet vermeye başlayan hastanemiz 20. yaşını doldurdu. Geçen 20 yıllık süre zarfında hastalarımızı kendi ailemiz gibi benimsedik, aynı anlayış ve heyecan ile nice senelere daha geride bırakmayı hedefliyoruz. Dinamik ve profesyonel çalışma kadromuz ile her zaman hastalarımızın yanında olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz' dedi.

ÜLKEMİZ, KONYA’MIZ VE BAŞKENT’İMİZ İÇİN SAĞLIK TURİZM BÜYÜK FIRSAT!
Uluslararası Hasta Departmanı Koordinatörü ve Konya Sağlık Turizm Derneği Genel Sekreteri Ercan Zeki Gedik, Başkent Üniversitesi olarak Konya’da sağlık turizmi üzerinden hizmet ihracatı yaptıklarını söyleyerek Uluslararası Hasta Departmanında yurt dışından neredeyse dünyanın her yanından hastalar ağırladıklarını belirtti.  2017 yılından itibaren kurumsal olarak uluslararası hasta getirme çalışmalarına başlayıp, bu kapsamda ilk kez Uluslar arası Hasta departmanı oluşturduklarını söyledi. Çalışmalarının yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı, yasal mevzuata uyumlu olarak yürüttüklerini ifade etti. 

Sayın Gedik, Sağlık Turizmi alanında Konya’nın sahip olduğu altyapı, imkan ve potansiyellerinin araştırılmasına, incelenmesine, geliştirilmesine ve bunların yurtiçi ve yurtdışında tanıtımlarının yapılarak uluslararası Sağlık Turizmi getirilerinden daha çok pay almasına katkıda bulunmak amacıyla Kamu ve özel sektör temsilcileri ile Konya Sağlık Derneği kuruluşunda bulunduklarını ve bu yöndeki çalışmalarını ayrı bir şevkle yürüttüklerini söyledi.

Ercan Zeki Gedik,  Başkent Hastanesi’nin sağlık turizmini yasal kurullara ve ahlaki değerlere uygun,  bir şekilde çalışan sektörün paydaşların ile birlikte yürüttüklerini söyledi. Ağırlıklı olarak Irak, İngiltere, Somali, Sudan, Orta Asya ülkelerinden gelen her düzeyde hastalarının olduğunu söyleyen Gedik, bu ülkelerin yöneticileri, iş adamları ve sanatçılarının dahi tedavi hizmetleri için hastanemizi tercih ettiklerini belirtti.

20 YILDIR SİZİNLEYİZ

Sağlık turizmin ülke ekonomisi üzerinde çok değerli bir etkisi olduğunu söyleyen Gedik, bu alandaki çalışmalar ile hem Hastanelerinin ileri düzey sağlık hizmetlerini dünyanın dört bir yanındaki insanların yararına sunduklarını hem de başta Konya olmak üzere Ülke ekonomisine önemli bir ekonomi katkı sağladıklarını ifade etti. Gelecekte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde belirlenen uzun vadeli planlamada bu alanda 10 milyar dolarları geçen bir döviz girdisi öngörülen sektörde hem Konya hem de hastaneleri için mümkün olan en yüksek payı almak için çalışmalarını geliştirerek sürdüreceklerini ifade eden Gedik, bu gaye için birimlerinde yeniden bir yapılanmaya gittiklerini açıkladı. 

2022 yılı ortalarında Uluslararası Hasta medikal direktörlüğü oluşturarak bu birimin başına değerli Dr. Ömer Ali Kerküklü’nün geçtiğini, uluslararası tanıtım kapsamında Konya’dan bir tanıtım ajansı ile yeni dönem faaliyetlerine başladıklarını, başta sosyal medya olmak üzere kapsamlı bir kurumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların yoğunlaştırdıklarını; ayrıca uluslar arası sağlık sektörü paydaşları ile karşılıklı ziyaretler, eğitimler ve işbirliği çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. 
Ercan Zeki Gedik, Dr.Ömer Ali Kerküklü’nün göreve başlaması ile yeni bir ivme kazanan çalışmaları hakkında bilgilendirme için sözü sayın Kerküklü’ye bıraktı.

SAĞLIK TURİZM ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR

Dr.Ömer Ali Kerküklü tıp eğitimini Konya’da aldığını, Konya’yı ve Başkent hastanesini çok iyi tanıdığını, Sağlık Turizm konusunda son yıllarda artan çalışmalarda haberdar olduğunu ve bu konuda böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden büyük bir heyecan işe koyulduğunu söyledi.20 YILDIR SİZİNLEYİZ

Kerküklü ülkemizin en son Pandemi döneminde de başarılı bir sınav veren gelşimiş bir sağlık alt yapısına sahip olduğunu, Başkent hastanesinin ise 20 yılı geçen bir tecrübe ve üst düzey teknolojiye sahip imkanları ile sağlığın her alanında başarılı sağlık hizmetleri sunduğunu ifade etti. Dr. Ömer Ali Kerküklü, hastanelerinde anne karnında başlayan sağlık hizmetlerinin her yaş grubunda tüm kliniklerde ihtiyaç duyulan tedavileri Üniversite hastanesi olma bilinci ile sunduklarını söyledi. Ağız Diş, Organ Transplantasyon, Kalp, Diyaliz, İnme, Girişimsel Radyoloji, Estetik ve Güzellik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezileri ile bu alanlarda kapsamlı ve bütüncül tedavi imkanları ile hastalara üst düzey sağlık hizmeti sunulmasının önemini belirtip, “bu uluslararası hastalar içinde değerli bir imkan” dedi.

Bu imkanların fark edilmesi, gelen hastaların memnuniyetleri neticesinde hastanelerine dünyanın her yanından farklı özelliklerde hastaların gönül rahatlığı ile sağlık hizmeti aldıklarını söyleyen Kerküklü sözlerini şöyle sürdürdü;

 “Örnek olarak şunu söyleyebilirim. İngiltere'de yaşayan,  Türkiye’nin Kemal Sunal’ı diyebileceğimiz Somali’li bir hanımefendi var. O hanımefendi kapsamlı sağlık taramasını sonucunda teşhis edilen sağlık problemlerinin tedavisini hastanemizde gördü; Yine Amerika'da yaşayan bir iş adamı böbrek ve karaciğer hastalıklarının tedavisi ve kontrolleri için yılda en az 2 kere kurumumuza gelir;  En son geçtiğimiz ay Sudan'ın Kuzey Darfur Valisi yıllık sağlık taramasını hastanemizde yaptırdı.” 

Doktor Kerküklü ileri düzeyde tedavi hizmetleri sundukları kalp merkezinine ayrı bir parantez açmak istediğini söyleyerek “ gerek ulusal gerekse uluslararası arası hastalara nadir tedaviler dahil tüm tedavisi türlerinin başarı ile sunulan  Kalp merkezinde pediatrik kardiyoloji ve Kalp damar cerrahisi ekibinin gurur duyulacak başarılı operasyonları gerçekleştirdiğini bölümde, yurdun her yanından gelen hastalar dışında Moğolistan, Irak,Sudan, Orta Asya  gibi çok farklı coğrafyalardan da hastaların şifa bulmaya geldiklerini söyledi. 

20 YILDIR SİZİNLEYİZ

 

“YURTIŞINDAN KONYA’YA HASTA GETİRMEK KOLAY DEĞİL”

Sağlık turizmin son yıllarda dünyada gelişen bir seyahat nedeni olduğunu, yapılan gelecek öngörülerinde bu sebeple yapılan seyahatlerin yüksek ekonomik değer içerdiğini ve bu konuda önde gelen ülkelerin yüksek pay sahibi olabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Kerküklü, Türkiye’nin de bu ülkelerin önde gelenlerinden biri olduğunu belirtti.  

Bölge itibarı ve sahip olduğu gelişmiş altyapı imkanları ile Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek için çok sayıda şehrin yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyen Kerküklü, Konya’nın da tüm imkanlarını bu konuda seferber etmesinin önemli olduğunu söyledi.
Konya’ya hasta getirmenin kolay olmadığına değinen Kerküklü, “ İnsanlar genellikle en çok bilinen İstanbul, Antalya, Ankara gibi şehirleri tercih ediyor. Özellikle İstanbul ve Antalya’nın klasik turizm yönünden sahip olduğu imkan ve bilinirliliğin bu alandada büyük bir avantaj sağladığını söyleyen Kerkük’lü, biz bu zorlukları yoğun tanıtım faaliyetleri, zorlu ve kimsenin kolay kolay almak istemedeği vaka kabulleri ve memnun ayrılan hastalarımızın gönüllü elçilikleri ile aşmaya çalışıyoruz, dedi.

Dr.Ömer Ali Kerküklü “Konya’ya hasta getirmenin imkansız olmadığını düşünüyorum. Hastalar güvenilir, imkanları üst düzey olan sağlık kuruluşlarında doğru tedaviler  almak isterler. Biz yüksek teknolojide üst düzey bir tedavi hizmeti sunuyoruz.  Hemşiresinden doktoruna kadar hepsi ekip şeklinde çalışıyor. Bu hizmeti iyi verdiğimiz için hastalar bizi tercih ediyor ve hastanede kendilerini yabancı hissetmiyorlar. Bunda tabii bir yakınına yardımcı oluyormuş gibi tercümanlık hizmeti sunan arkadaşlarımız da önemli bir Katkı sağlıyor.  Hasta buraya geldiğinde kendini memleketinden uzakta hissetmiyor, aramızda  samimiyet oluşuyor ve hastanemizden ülkesine geri döndüklerinde Konya’nın  gönüllü tanıtım elçileri oluyorlar.” şeklinde konuştu. 

Bakmadan Geçme