Kamil Akın: 'Meslektaşlarımı, meslektaşlarımdan koruyorum'

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Kâmil Akın, mesleki çalışma şartları, genç mühendislerin istihdamı ve sektördeki işsizlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Kâmil Akın, mesleki çalışma şartları, genç mühendislerin istihdamı ve sektördeki işsizlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Başkan Kamil Akın, mühendislik mesleğinin bilimin ve tekniğin bir parçası olduğunu, güvenilir mühendislik hizmetlerini, vatandaşlarımız için ulaşılır hale getirmek istediğini vurgulayarak şunları kaydetti:
“Bizler, ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerden; mesleğimizi, öğrendiklerimizi, bilimi ve tekniği parçası olduğumuz toplumun hizmetine sunmak, güvenilir mühendislik hizmetlerini her bir vatandaşımız için ulaşılabilir hale getirmek, bununla birlikte insan onuruna yakışır şartlarda çalışmak ve mesleğimizin hak ettiği itibarla yaşamak isteyen inşaat mühendisleriyiz Aynı zamanda bizler, her sarsıntıda yürekleri ağza getirmeyen sağlam yapılar üretmek, her yağmurda sele teslim olmayan güvenilir şehirler inşa etmek, ülkemizi can pazarına dönüşmeyen emniyetli yollar ile kuşatmak ve mesleğimizi ilgilendiren her alanda güvenli yaşam alanları yaratmak için sabırsızlanan meslektaşlarız Ancak okullarımızdan, ülkemizin geleceğini inşa edecek bir mesleğin mensubu olma bilinciyle ve onca hayalle mezun olmuş olmamıza rağmen, mevcut ekonomik kriz ve dizginlenemeyen kâr hırsı nedeniyle işsizlikle Sınanıyor, düşük ücretlere, uzun mesailere, insan olmayan ağır çalışma koşullarına, baskıya tehdide, güvencesizliğe mahkûm ediliyor ve nihayet çoğu zaman mesleğimizle alakalı olmayan sektörlerde çalışmak zorunda kalarak hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Sorunu, sebeplerini ve çözümünü biliyor; taleplerimizi tüm meslektaşlarımızla birlikte karar alma mekanizmalarında yer alan ve alacak olanlara bildiriyoruz”

Mühendislikler Odası Başkan Kamil Akın, en can yakıcı problemin işsizlik olduğunu, kamuda ve özel sektörde istihdam yaratılması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:


“Genç inşaat mühendislerinin karşı karşıya kaldığı en yakıcı problem olan işsizliğin son bulması için kamuda ve özel sektörde istihdam alanları yaratılmalıdır. Mevzuat düzeltilmeli, bin 500 m2 üzerindeki her şantiyede şantiye şefliğinin tam zamanlı bir iş olarak yürütülmesi sağlanmalıdır. Bir şantiye şefinin, belirtilen sınırın üzerine çıkan çalışma alanlarında birden fazla şantiyenin kâğıt üzerinde şefi olarak görev almasına izin verilmemelidir. Yapılacak düzenlemenin amacına uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığı, şantiyelerde gerçekleştirilecek sürekli ve detaylı denetimlerle takip edilmeli, idaresi mevzuata uygun şekilde fiili olarak bir şantiye şefi tarafından gerçekleştirilmeyen hiçbir şantiyede yapım çalışmalarına devam edilmesine müsaade edilmemelidir.”
 
Oda Başkanı Kamil Akın, işyerlerinde fiilen yaptıkları iş ile SGK kayıtlarında yer alan meslek kodlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili kamu kuruluşları tarafından karıştırılmamasını vurgulayarak, mühendislerin yaptıkları işe uygun meslek kodu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından belirlenen asgari mühendis maaşı ile çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kâmil Akın, kamu yatırımlarında genç mühendis istihdamının zorunlu hale getirilmesini, nitelikli sayıda genç mühendisin, ihale şartları içerisinde istihdamı yer alması gerektiğini, fiili olarak çalışıp çalışmadığı denetlenerek, istihdam şartlarına uyulmazsa ağır yaptırımlar verilmesini vurgulayarak, “Kamu kurumlarına yapılacak adı "torpil" ile özdeşleşen "mülakat" uygulamasından vazgeçilmeli, atamalar yalnızca KPSS puanı ile adil şekilde gerçekleştirilmelidir. Genç meslektaşlarımızın kamuda istihdamı, atama ve güvenceli kadro konularında ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın üzerindeki siyasi baskı ve sürgün tehdidi son bulmalı, güvencesiz kamu istihdamı modelleri ortadan kaldırılmalıdır. Kamu görevlisi meslektaşlarımızın zaman içinde aşınan ücret ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılmalı, yetersiz kamu istihdamı nedeniyle artan iş yükü, yapılacak personel alımlarıyla makul seviyeye çekilmelidir. Kamu görevlisi meslektaşlarımızın çalışma dönemlerinde ücretlerini oluşturan kalemlerden biri olan ek ödeme oranları yüzde 180 ile yüzde 200 seviyesine yükseltilmeli ve emekliliğe yansıtılmalıdır.” dedi.

Akın, “Bizler, inşaat mühendisleri olarak ülkeyi yöneten veya yönetmeye talip olan iradeden lütuf değil, olması gerekeni talep ediyoruz. Mesleğimizi ilgilendiren her alanda, hukuka ve çağdaş standartlara uygun planlama, projelendirme, yapım ve denetim faaliyetleri yürütülmesi halinde bütün meslektaşlarımızın insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak düzeyde iş imkân ve koşullarına sahip olabileceğine inanıyor, tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu sesimize ses olmaya, haklı taleplerimizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

Bakmadan Geçme