• Haberler
  • Güncel
  • Konya Büyükşehir Belediyesi çok sayıda zabıta alımı yapacak! İşte detaylar

Konya Büyükşehir Belediyesi çok sayıda zabıta alımı yapacak! İşte detaylar

Konya Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere zabıta alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan son ilana göre 19 zabıta memuru alımı yapılacağı bilgisi aktarıldı. Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Konya Büyükşehir Belediyesi çok sayıda zabıta alımı yapacak! İşte detaylar
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi, zabıta kadrosunda açık bulunan adaylarda aranan özel ve genel şartlar şu şekilde;

Genel Şartlar;
1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Özel Şartlar;

1) İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,


2) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

3) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

4) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI İÇİN BELGELER 

Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Konya Büyükşehir Belediyesi internet adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kadrolara başvurmak isteyen adaylar, 13-17 Mart tarihlerinde gerekli belgelerle başvuru yapması gerekmekte. Başvuru esnasında boy ve kilo ölçümü yapılacağı için belgelerle beraber Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvurularını yapabilecek.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN!

Bakmadan Geçme