Mehmet Bina

Allah Rızası İçin Demiştin (3)

Mehmet Bina

-Rabbimize inanan kulların bu dünya da olsun, ahirette olsun en büyük amacı, Allah’ın rızasını kazanmaktır.
-Hz. Aişe (r.anha), Resulullah (sav)' in şöyle buyurduğunu bildirir:
"Kim insanların öfkesine rağmen Allah'ın rızasını elde etmeye çalışırsa, Allah onu insanlardan korur. Kim de Allah'ın öfkesine rağmen insanların rızasını elde etmeye çalışırsa, Allah onu insanlarla baş başa bırakır." (İbn Hibban 277).
-Dünya hayatında bizler için en büyük kazanç, Allah’ın rızasını elde edebilmek olmaktır. O’nun rızasını kazanabilmek demek, iyi ve güzel olan her şeyi kazanmaktır. 
* Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır. ‘
-’Kıyamet gününde ilk defa bir şehit hakkında hüküm verilecek ve Allah ona ne yaptığını sorguladığında; "Senin uğrunda çarpıştım şehit oldum diyecek. Fakat Cenab-ı Hak ona, 
- Yalan söyledin. Sana cesur adam desinler diye çarpıştın, buyuracak ve o adam yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak. 
-Daha sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur’an okuyan birisi getirilecek. Ona da ne yaptığını sorulacak. 
– İlim öğrendim ve öğrettim. Senin rızan için Kur’an okudum, diyecek. Allah Teala ona;
- Yalan söyledin. İlmi sana alim desinler diye öğrendin ve Kur’an-ı da güzel okuyor desinler, diye okudun. Nitekim öyle de denildi, buyuracak. O da yüz üstü sürünerek cehenneme atılacak. 
-Sonrada zengin adam getirilecek. O da malını Allah rızası için harcadığını söyleyecek. Allah ona da; 
-Yalan söyledin. Malını cömert adam desinler diye sarf ettin diyecek ve o da diğerleri gibi cehenneme atılacak.’’ (Müslim, İmare;152).
-Her akıllı insanın gayesi Allah rızasını kazanmaktır. Allah kulundan razı olursa, o kul dünya ve ahirette en büyük mutluluğu elde eder ki, en büyük nimete erer.
-Rabbimiz Kur'an'ı Kerimde "Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön" Fecr Sûresi(89) 28.) buyurmaktadır. 
-Ebu Said el-Hudri (ra)' nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Allahu Teala cennet ehline 'Ey cennet ehli!' diye hitap eder. Onlar da
'Ey Rabbimiz, buyur, emrini yapmaya hazırız!' derler. Allahu Teala ''Bu halinizden razı mısınız?' buyurur. Onlar da 'Rabbimiz! Nasıl razı olmayalım, sen bize halkından hiçbir kimseye vermediğin bunca nimetleri ihsan eyledin!'' derler. Allah (cc) ''Ben size bunlardan daha şerefli bir nimet vereceğim!'' buyurur.
''Ya Rab! Bunlardan daha üstün hangi nimet var ki?'' derler. Allah (cc) Size rızamı indiriyorum. Artık bundan sonra ebedi olarak size darılmayacağım' buyurur." (Buhari 6549, Muslim 2829)
-Dünya yaşantımızda bütün tutum ve davranışlarımız ancak Allah rızasına göre olursa değer kazanır. Özünde Allah rızası olmayan hiçbir ibadetimiz ve davranışlarımız Allah katında değer bulmaz. Allah rızasına ulaşmak için Allah’ın Resulü Muhammed’e tabi olmak ve ona layık bir şekilde ümmet olmaktır.
Allah dostları, Allah rızası denilince, dünya malından, dünyevi imkanlardan ve herşeyden kendilerini feda etmişler, dünya metaına tenezzül etmemişlerdir.
-Dervişin biri bir ırmak kenarında abdest alırken suyun içinde çok değerli bir taş görür. 
Taşı alıp çantasına koyar ve yoluna devam eder. 
Akşamüstü bir yerde dinlenmek için oturur. Bu arada bohçasını açar ve ekmek peynirinden yemeye başlar. 
O sırada yakından geçen bir dilenciyi de sofraya davet eder ve ikramda bulunur.
Bir ara dilencinin gözü çantadaki taşa takılır. 
Dervişe, “Allah rızası için bu taşı bana verir misin?” der. 
Derviş taşı çıkarır ve dilenciye verir.
Dilenci gider ama ertesi sabah tekrar geri gelir ve dervişe sorar; 
“Bu taşın ne kadar değerli olduğunu biliyor muydun?” 
Derviş, “Evet” der. 
Dilenci tekrar sorar; “Yani bunu satınca ömrün boyunca zengin bir hayat süreceğini biliyor muydun?” 
Derviş aynı cevabı verir; “Evet” 
-Bunun üzerine dilenci, “Peki bu taşı nasıl kolay bir şekilde bana verdin?” 
Derviş, “Allah rızası için demiştin.”
-Dilenci sonunda der ki, “Bu taşı sana bugün geri getirdim. Bunun yerine daha değerli bir şey ver.” 
Derviş hayretle sorar, “Bunun yerine ne istiyorsun?” 
-Dilenci şunu söyler, “Bu hale nasıl geldin? Bana bunu öğret!”.
-Yaşayışımızla, davranışlarımızla ve ahlakımızla biz örnek olursak Rabbimizin Rızasına nail oluruz. 
Allah'ım cümlemizi Razı olduğu kullarından eylesin.

Yazarın Diğer Yazıları